İsrafa
Yalana
Talana
Cehalete
Pahalılığa
Haksızlığa
Gerginliğe
Yolsuzluğa
Yoksulluğa
Tutuculuğa
Adaletsizliğe
Umutsuzluğa
Bu defa izin vermedi
Yenilik dedi
Değişim dedi
Karanlığın yerine ışığı
Korkunun yerine umudu
Nefretin yerine kardeşliği
Ötekileştirme yerine birlikteliği
Siyasi kargaşanın yerine huzuru
Kutuplaşma yerine iyimserliği seçti
31 Martta kendi kaderini kendi yazdı
Din, iman, milliyetçilik söylemlerine kanmadı
Bu defa körü körüne biatçı, kullukçu, cepte keklik görülen değil
Ülkenin siyasi dengelerini yerle bir eden belirleyici konumdaki il oldu.
Gerginliği
Kin ve nefreti
İdeolojik bölünmeyi
Elinin tersiyle iterek tarihin çöplüğüne attı
Kutuplaşmayla bir araya gelemeyen yüzbinler
Çağdaş düşüncenin, hoşgörünün, özgürlüğün
Müziğin evrensel gücüyle birleştiği meydanlarda
Günlerdir kardeşlik, dostluk, coşkulu kutlamalarla
Kitlelerin özlediği barışa, sevgiye, özleme, kavuştu
31 Mart 2024 Kırıkkale için bir başlangıç, milat oldu.
Halk tutucu, ayrımcı, ideolojik, fanatizm düşünceden
Sevgi, hoşgörü, birlik, beraberlik, gücüne yeniden kavuştu.
Karanlıkları yok olup Işıldayan Kırıkkale şimdi daha huzur verici
Yaşasın çağdaş düşünceye sahip Kırıkkale halkı
Yaşasın yeniden dirilen, çağcıl Kırıkkale zihniyeti
Yaşasın kardeşlik, yaşasın dostluk, yaşasın sevginin gücü.