Gizlilik Sözleşmesi ve KVKK Aydınlatma Metni

KALEHABER (bundan sonra “Sitemiz” olarak anılacaktır), ziyaretçilerimizin kişisel verilerinin gizliliğini korumak için azami gayret göstermektedir. Bu kapsamda, Sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki bilgileri sunmaktayız.

 1. Veri Sorumlusu

Sitemizin sahibi ve işletmecisi olan KALEHABER (bundan sonra “Şirketimiz” olarak anılacaktır), KVKK uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. Şirketimizin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adres: KALEHABER
Telefon: 0318 224 34 34
E-posta: [email protected]

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Sitemizi ziyaret ettiğinizde veya Sitemiz üzerinden yorum yapmak veya iletişime geçmek istediğinizde sizden bazı kişisel verilerinizi talep etmekteyiz. Bu kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlarla işlenmektedir:

 • Yorumlar için isim, mail, yorum metni: Sitemizdeki haberlere yorum yapabilmeniz için sizden isminizi, mail adresinizi ve yorum metninizi talep etmekteyiz. Bu verileriniz yorumunuzu yayınlamak ve sizinle iletişime geçmek için kullanılmaktadır.
 • İletişim sayfasında isim, mail, telefon, mesaj bilgileri: Sitemizin iletişim sayfasından bize ulaşmak istediğinizde sizden isminizi, mail adresinizi, telefon numaranızı ve mesajınızı talep etmekteyiz. Bu verileriniz bize ilettiğiniz konuya ilişkin olarak sizinle iletişime geçmek için kullanılmaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenmesinde KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin açık rızasının varlığı” hukuki sebebine dayanılmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı, Sitemizi ziyaret ederek, yorum yaparak veya iletişim sayfasını kullanarak vermiş olmaktasınız. Açık rızanızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere, Şirketimizin bağlı olduğu veya işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara, yasal zorunluluklar gereği yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, yurt içinde veya yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarına, iş ortaklarına veya alt yüklenicilerine aktarılabilmektedir. Kişisel verilerinizin aktarılmasında KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uyulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca saklanmaktadır. Bu süre, kanuni zorunluluklar, sözleşmeler veya Şirketimizin meşru menfaatleri gibi kriterlere göre belirlenmektedir. Kişisel verilerinizin saklanmasına ilişkin olarak KVKK’nın 7. maddesinde belirtilen ilkelere uyulmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Korunması

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için Şirketimiz tarafından gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini veya kaybolmasını önlemeye yöneliktir.

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için Şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz. Başvurunuzda;

 • Adınız, soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranız, yabancı iseniz uyruğunuz, pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresiniz,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranız,
 • Talep konunuz,

bulunmalıdır. Başvurunuzu, Şirketimizin yukarıda belirtilen adresine noter aracılığıyla veya iadeli taahhütlü mektup göndererek, [email protected] e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak göndererek yapabilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Çerez Politikası

Sitemizde, ziyaretçilerimizin Sitemizi daha etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, Sitemizi ziyaret ettiğinizde cihazınıza (bilgisayar, tablet, akıllı telefon vb.) depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, Sitemizin çalışmasını kolaylaştırmak, Sitemizin performansını ve güvenliğini arttırmak, Sitemizi iyileştirmek ve geliştirmek, sizin için kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak ve sizinle ilgili istatistiksel veriler toplamak için kullanılmaktadır.

Sitemizde aşağıdaki türlerde çerezler kullanılmaktadır:

 • Zorunlu Çerezler: Sitemizin temel fonksiyonlarının çalışmasını sağlamak için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezler olmadan Sitemiz düzgün bir şekilde çalışmayabilir.
 • İşlevsellik Çerezleri: Sitemizi daha kullanışlı ve kişiselleştirilmiş hale getirmek için tercihlerinizi hatırlayan çerezlerdir. Örneğin, dil seçiminizi veya son ziyaret ettiğiniz sayfayı bu çerezler sayesinde hatırlayabiliriz.
 • Performans ve Analiz Çerezleri: Sitemizin performansını ve ziyaretçi davranışlarını analiz etmek için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler sayesinde Sitemizin hangi bölümlerinin daha çok ilgi gördüğünü, hangi bölümlerinin sorunlu olduğunu veya ziyaretçilerin Sitemize nasıl ulaştığını öğrenebiliriz.
 • Reklam Çerezleri: Sitemizde veya diğer platformlarda size ilgi alanlarınıza uygun reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler sayesinde size daha alakalı ve kişiselleştirilmiş reklamlar gösterebiliriz.

Sitemizi ziyaret ettiğinizde, cihazınıza yukarıda belirtilen türlerde çerezler depolanabilir. Bu çerezleri yönetmek veya silmek tamamen sizin tercihinize bağlıdır. Çoğu internet tarayıcısı çerezleri otomatik olarak kabul eder ancak isterseniz tarayıcınızın ayarlarından bunu değiştirebilir veya çerezleri engelleyebilirsiniz. Tarayıcınızın ayarlarını nasıl değiştireceğinize ilişkin detaylı bilgi için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakınız.

Çerezleri yönetmek veya silmenin, Sitemizin bazı özelliklerinin veya işlevlerinin çalışmasını engelleyebileceğini veya kısıtlayabileceğini unutmayınız.

Şirketimiz, bu metinleri ve politikaları her zaman değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Sitemizde yayınlandığı anda yürürlüğe girer. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Lütfen bu metinleri ve politikaları düzenli olarak gözden geçiriniz.