Bak hergün artıyor acım

Ben bir garip emekliyim

Hiç kalmadı alım gücüm

Ben bir garip emekliyim

Maaşımda onbin lira

Bak bunun atlısı kira

Bu yara çok derin yara

Ben bir garip emekliyim

Bu bayramda kurbanım yok

Anlatamam dertlerim çok

Bizler sineden yedik,ok

Ben bir garip emekliyim

Komşular hayır getirdi

Bu acı beni bitirdi

Hanım aklını yitirdi

Ben bir garip emekliyim

El uzatsak oğlan, kıza

Onlar da muhtaçlar bize

Hakkım helal etmem size

Ben bir garip emekliyim

Pirim ödedim yıllarca

Ben ödeyim sende harca

Borca battık inan borca

Ben bir garip emekliyim

Emekliye indirim bak

Emeklinin evide yok

Devleti yiyenler pek çok

Ben bir garip emekliyim

Çalışsam ne derman ne iş

Bu eriyiş bu bir bitiş

Ölüyorum koş sen yetiş

Ben bir garip emekliyim

Biz çok duyduk çek cakları

Emeklinin yok hakları

Aç'ı görmüyor tokları

Ben bir garip emekliyim

Yazın çizin ey!