Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımı başta olmak üzere suç ve suçlu ile
mücadeledeki etkinliğin devam ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespiti, iyileştirilmesi, rehabilite edilmesi, yıkılması veya metruk binaların kullanımını engelleyecek fiziki tedbirlerin alınması ve güvenlik önlemlerinin artırılması büyük önem taşımaktadır.Bu doğrultuda; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü 29.11.2021 tarihli verilerine göre, tespiti yapılan (106.792) metruk binanın yıkıldığı, (16.608) metruk binanın rehabilite edildiği (87.154) metruk binaya işlem yapıldığı (19.638) metruk binanın ise yıkılma ve iyileştirme işlemlerinin devam ettiği bilinmektedir.
Bu kapsamda yapılan çalışmalara ek olarak; Metruk binaları ile ilgili yapılan çalışmaların bir üst aşamaya getirilerek güvenlik, uyuşturucu ve suç, suçlu ile mücadele vb. nin ekonomiye
kazandırılması çalışmaları kapsamında ülkemiz genelinde “Metruk Bölge” lerin tespiti ile Metruk Bölge projesi de başlatılmalıdır.


Metruk Bölgeden anlatılmak istenen nedir?
Metruk Bölgenin büyük bir kısmının kurumuş otlar ve kullanılmayan metal parçalarından oluşan boş bir arazi olarak değerlendirilmeleri neticesinde; Metruk Bölgeler; Küçük bir kasaba büyüklüğünde, terk edilmiş bir tersane, en eski, en kötü yerleşim bölgeleri, asbest kaplı küçük evlerden oluşan çarpık yerleşim bölgeleri, kullanılmayan tren ray’larının döşeli olduğu geniş sahalar, Hurda İşletme Şantiyelerinin bulunduğu sahalar,Vb. yerler birer örnek teşkil edebilir. Milli Park Hizmetlerine göre, bu bölgeler aslında Birer Milli Metruk Bölgedir. Metruk Bölge Programı, temizlik maliyeti’de dikkate alınarak, ekonomiye kazandırılmaları ile gelecekteki toplam ekonomik değerini aşan arazi parsellerini yönetmek için geliştirilmeli ve değerlendirilmelidir.
Bu konuda Kırıkkale Belediye Başkanı Sayın Ahmet Önal'ın öncülüğünde, can ve mal güvenliğini tehdit eden, görsel kirlilik yaratan terk edilmiş metruk yapıların yıkımına başlanmış
olması çok değerlidir. Çalışmaların sonuç odağı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması, şehrin daha yaşanabilir hale gelmesi ve başıboş köpek nüfusunun da bir ölçüde
kontrol altına alınması olmalı ve çalışmalar bu yönde genişletilmelidir.