Kalmamış eski töreler

Şu canım Anadoluda

Sarılmaz oldu yaralar

Şu canım Anadoluda

Hep birbirinin izinde

Sadıkkalan yok sözünde

Mecal yok ateş, közünde

Şu canım Anadoluda

Noldu o koç yiğitlere

Meydan kalmış boz itlere

İhtiyaç var kır atlara

Şu canım Anadoluda

Eriyor bizim töreler

Geçmişle açık aralar

Herkes birbirin karalar

Şu canım Anadoluda

Bozuldu davulu sazı

Batı derdi sardı bizi

Karışık oğlanı kızı

Şu canım Anadoluda

Milli şuur yok arama

Mideler doydu harama

İt, saldırıyor töreme

Şu canım Anadoluda

İmamların dili bağlı

Yiğitlerin yolu bağlı

Nerde bizim deli bağlı

Şu canım Anadoluda

Ödüoğlu böyle gitmez

Yürekte sevda bitmez

Yiğitler kalksa güç yetmez

Şu canım Anadoluda