Medeniyetin beşiği Sümerlerin M.Ö. 4000 yılına ait Gılgamış destanının içeriğini öğrenmeden,
Eski Mısır Medeniyetinin kültürünü, din ve inancını, tarihini, coğrafi ve insani yapısını duymadan,
Antik Yunan Medeniyeti ve bu medeniyetin yetiştirdiği filozofların düşüncelerini incelemeden,
Hint bilgelerinin fikirlerini, Hinduizm dini öğretilerini, Hint kutsal kitabı Vedalar’ı okuyup anlamadan,
Asya dinleri Hinduizm, Budizm, Brahmanizm, Taoizm, Janaizm vb. dinlerin öğretilerini okumadan,
İslamiyet öncesi Cahiliye Arap kabilelerinin din, inanç, gelenek-göreneklerini, yaşayış biçimlerini bilmeden,
Türklerin ve Doğu Medeniyetlerinin Şamanizm dinini, düşüncesini, kültür yapısına bakmadan,
Yahudiliğin, Hıristiyanlığın hatta İslamiyet’in temel yapısını oluşturan Ahura Mazda dinini tanımadan,
Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran’ın indiği tarihi, coğrafyayı, kültür ve toplum yapısını detaylı araştırmadan,
Yeterli sevide Matematik, Hukuk, Felsefe, Mantık, Antropoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Arkeoloji bilgisi edinmeden,
Yunus’u, Farabi’yi, Muhiddin Arabi’yi, İbni Rüşt’ü, Fatih’i, Alevi ozanlarının felsefi derinliği olan deyişlerini,
Doğu ve Batılı filozofların, dâhilerin fikirlerini, düşüncelerini inceleyip anlamadan, sorup sorgulamadan,
İlmi, edebi, dini, sosyal, kültürel binlerce kitap, gazete, dergi, hikâye, roman, okumadan,
Ne din ne Tanrı ne Yahudilik ne Hristiyanlık ne İslam ne de bu günkü insanlık anlaşılamaz.
Her daim yolunuz ve yönünün açık, iki dünyanız aydınlık, kalbiniz her daim sevgiyle dolsun.