Sayın İsmail Çakmak
Gazeteci-Yazar
İmtiyaz Sahibi

İnsanoğlunun en temel haklarından biriside haber alma özgürlüğüdür. Haber almak iletişimin bir parçası, hayatın içinde olan bir gerçektir. Bizler hayatımızda doğru, tarafsız, adil bir çekilde yapılan içeriğinde hem haber vermek ve hemde eğitim yönünü çizmek toplumun gelişmesine katkı sağlamak demektir. Kale Haber Medya Grubu ve Kale Haber Gazetesi bunu topluma her zaman vermiş, toplumun eğitimi, haber alma özgürlüğünü kişisel hak ve hukukları koruyarak yerine getirmiştir. Ayrıca Kırıkkale milliyetçiliği içinde Kırıkkale’nin güzel haberlerini öne çıkarmanız takdire şayandır. Çıkartmış olduğunuz geçmiş ve geleceğin bir araya getirdiği yayınlar asırlar boyu kütüphanelerde yerini alacaktır.
İlkeli, seviyeli ve vakıf gönüllülüğü hizmetlerinizin devamını diler, daha nice başarı dolu yayınlar diler, Kale haber medya grubuna en derin saygılar sunarım.

Bahattin Akyön
Eski Cidde Basın Ataşesi
Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı