ZALİMLERİ MÜJDELE
SONLARI KORKUNÇ OLACAKTIR

Kurani Kerimde, özellikle de yoğun olarak kişi ve toplumların kıssaları anlatılır. Bunların içinde  Allah Teâlâ’nın gazabına uğramışların çokça yer alması kişi, toplum ve ülkelerin azgınlaştığında başına gelebilecekleri felaketleri anlamaları içindir.

Bu yönüyle gazap konusunu içeren pasajlar, “ilahi uyarı ve ikaz” niteliği taşıyan Kur’ân-ı Kerim’in en önemli bölümleridir. Allah, Kur’ân-ı Kerim’de helak olan toplumları anlatırken, müşriklere, kafirlere, zalimlere yaptıkları zülumden dolayı kendilerinin de onlar gibi gazaba ve azaba uğrayacaklarını hatırlatarak uyarıyor.

Kıyamete kadar yaşayacak tüm insanlar içerisinde “ küfür ve şirkte, zulüm ve azgınlıkta ısrar eden toplumların sonunun, önceki milletlerin akıbetinden farklı olmayacağı" açıkça ifade ediliyor.

Gazap konusunu içeren ayetler yer ve zaman gözetilmeksizin, Allah Teâlâ’nın sünnetinin benzer durumlarda aynı şekilde işleyeceğini  haberdar etmek ve böyle bir duruma düşen toplumların helak olacağına işarettir.

Kur’ân-ı Kerim’in her asırdaki muhataplarına hitabı  “Allah’ın ayetlerini kabul etmedikleri takdirde, zulüme devam ettikleri taktirde kendilerinin de onlar gibi helak olacakları”nin açık mesajıdır.

Bekle ve görki Ey kafirler, 
Allahın Vadi Haktır.
Akıttığınız kanda boğulacaksın.
Zulmünüz zevale erdi.
Taşların dahi şahitlik yaptığı bir ortamda görülmemiş bir intikamın muhatabı olacaksınız.
Ey islam düşmanları  yaptığınız yanınıza kalır sanmayın nice zalimler yerle bir oldu. 
Nice toplumlar helak oldu.
Zulmün sonu helak olmaktır.
Nerde Ad, nerde Semut, nerde Lut, nerde Eyke, nerde Sebe, nerde Nuh kavmi...

وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ

Ibrahim Süresi Ayet 42 - "Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Allah, onları ancak gözlerin dehşetle bakakalacağı bir güne erteliyor."

Bahattin Akyön