Miraç gecesi arifesindeyiz. Isra ve Miraç Cenabı Allah tarafından Peygamber Efendimize (s.a.v) verilen en büyük teselli ikramlarından birisidir. Miraca giden yolu bir hatırlayalım. 
1-Iki oğlu Kasım ve Abdullah vefat etmiş " Ebter" denilmek suretiyle hakaret edilmiştir.
2-Çetin ve zorlu geçen davet sürecince işkence, boykot ve her türlü eziyet edilmiştir.
3-Iki kızı (Rukiye ve Ümmü Külsüm) eşleri tarafından hakaret edilerek  baba evine gönderilmiştir.
4-Üç yıl süren boykot ve Muhasaradan tüm müslümanlar etkilenmiştir.
5- Destekçisi ve himaye edicisi Amcası Ebu Talip vefat etmiştir.
6-Göz bebeği en büyük destekçisi çocuklarının anası eşi Hz. Hatice Vâlidemiz vefat etmiştir.
7-Kabe'de üzerine yüz kiloluk deve işkembesi Utbe b. Muayt tarafından  konulmuştur.
8-Taife gitmiş orada hakarete uğrayıp  taşlanmak suretiyle ömründe en ağır ve zor günü kanlar içinde yaşamıştır.
8- Taif dönüşü Mekke'ye alınmamış, nihayetinde günlerce Hıra'da beklemiş ancak bir kefil delaletiyle Mekke'ye girmiştir.
9-Evinde bekleyen üç kızından günlerce uzak kalmıştır..

Tüm bu zorluklardan sonra Inşirah süresinde okuduğumuz ayeti celilede olduğu gibi " Elbette zorluğun arkasında bir kolaylık vardır" müjdesi tecelli etmiş ve hiç bir peygambere nasip olmayan isra ve miraç hadisesi Efendimize nasip olmuştur. 
Miraç hadisesinin yaşandığı yer Mekke ve Kabenin Rüknü Yemani köşesinin karşısında bulunan Ümmü Hani'nin evidir. 
1-Allah isra ve miraç hadisesini daha olmadan şahitlemiştir. 
2- Bu şahit giderken Ümmü Hani ve dönünce Ebu Cehil olmuştur.
3-Ümmü  Hani yatağının sıcaklığını ve üzerinde giymiş olduğu cübbenin değdiği dalı bize nakledecek ve olayın şahidi olacaktır.
4-Dönüşte ise Ebu Cehil ile Kabe'de karşılaşması ve kaş göz oynayarak  " Muhammed yeni bir şeyler varmı" sorusu olayın vukunda duyurulması açısından;  Allah dostuna düşmanının ağzından yardımcı olacak onu şahit tutacaktır.
5- İsra ve Miraç hadisesi bu yüzden şahitli kılınmış evinden değilde başka yerden hareket ve dönüş tecelli etmiştir.

Işte yaşanan ağır imtihan huzura kabulü, en büyük ikram olan yüze görüşmeyi, ümmetin bağışlanacağı, beş vakit namazın mümine miraç  olacağı, yapılamayan iyi niyete bire on sevabın verileceği, Kuranda yüz yüze alınan tek iki ayet olan Bakara 285 ve 286 nolu ayetler ile iman, teslimiyet ve yardım için Allah'a güvenin ikram edildiği eşsiz gece olmuştur.

Verilen ödül, çekilen  zahmete  nisbet edilir. Işte İsra, Miraç ve Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)' ya verilen ikramı birde böyle değerlendirelim..
Dokuz maddede saydığım en acı ve hüzünlü yılların ardından Miraç..Ne anlamlı degilmi.
Yalnız değilsin Ey Habibim, demenin isbatlandığı gün.
Ümmete sabretmenin öğretildiği gün.
Namaz hediyesiyle, Allah ile konuşulduğu gün.
Miraç geceniz miracınız olsun.

Bahattin Akyön