Eğitim, insanın yaratılışı ile başlar ve ölünceye kadar da devam eder. İnsanı yaratan; ilk terbiye eden yüce Allah’tır. Sonraları bu kutsal görevi; Peygamberler, anne-babalar ve öğretmenler sürdürmüşlerdir. Buradan da anlaşılacağı üzere, öğretmenlik mesleği bir bakıma, Peygamberlik mesleğidir.             Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada da öğretmenler, toplumun en vazgeçilmez ve en saygıdeğer unsurlarıdır. Son yıllardaki bir takım olumsuzluklar, bu hakikati asla değiştirmez. Nitekim, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk; “Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır” derken bu gerçeği dile getirmiştir.             Öğretmenlerin öteden beri, gerek fert, gerekse toplum hayatında apayrı bir yeri vardır. Öğretmen, hemen her toplumda eli öpülesi insandır. Bizim inancımızda da öğretmenin yeri tartışılmazdır. Hz. Ali “Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” derken, bir bakıma da  yüce dinimizin öğretene, yani öğretmene vermiş olduğu önemi vurgulamıştır.             

Bizim dinimizde Cenab-ı Allah’ın ilk emri “oku”dur. Yine bizim inancımızda “bilenle-bilmeyenin bir olamayacağı” ve “âlimin uykusunun cahilin ibadetinden daha hayırlı” olacağı vurgulanırken, okumanın ve öğrenmenin önemine dikkat çekilmiştir.             Kıymetli okurlar!..Yukarıda ifade edilmeye çalışılan örnekleri, aslında çoğaltmamız mümkün! Biz sözü daha fazla uzatmadan, günümüz dünyasında hedeflenen “ideal öğretmen”de olması gereken bir takım özellikleri, aşağıda sizlerle paylaşmak istiyoruz.               İDEAL ÖĞRETMENDE OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER:   - Öncelikle insanları ve mesleğini sevmeli. - Ruh ve beden sağlığı yerinde, kendine güvenen, ikna yeteneği yüksek ve bilgili olmalı. - Düzenli bir hayat sürmeli, giyim-kuşamına dikkat etmeli, güzel giyinmeli.    - Öğretim tekniklerini yerinde uygulamalı. - Kelime dağarcığı zengin, kültürlü ve konuştuğu diline hakim olmalı. - Sınıfta zaman zaman beden dilini kullanmalı. - Bey ise beyefendi, hanım ise hanımefendi gibi hareket etmeli. - Yurt ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, sürekli kendini yenilemeli. - Diyaloga açık olmalı. - Zaman zaman empati yapabilmeli. - Sabırlı, içten, sevecen ve iyimser olmalı. - Sorumluluğunun bilincinde ve tutarlı olmalı.   

 Sevgili okurlar!.. Tabi ki biz yukarıda ideal öğretmende olması gereken bir takım özelliklerin sadece bir kısmını sıraladık! Günümüz öğretmenlerinin içerisine düşmüş/düşürülmüş oldukları bir takım problemleri dile getirmedik. Sevgili öğretmenlerimizin maddî ve manevî bir takım meselelerine hiç değinmedik! Son yıllarda yazılı ve görsel basındaki “öğretmenleri itibarsızlaştırma” gayretlerine de hiç dokunmadık!..             Aziz okurlar!.. Günümüz dünyasında teknolojinin baş döndürücü hızını inkâr etmek elbette mümkün değil! Öğretmensiz, sınıf ortamından uzak, dijital ortamda kazanılan bilginin, alınan eğitimin de öğretmenin yerini tutmadığı, herkes tarafından bilinen bir gerçek. Öğretmenlerimize güvenelim. Onları sevelim. Unutmayalım, geleceğimizin vazgeçilmez mimarları  öğretmenlerimizdir.             Bu duygularla, ömrünün büyük çoğunluğunu öğretmenlik ve idarecilikle geçirmiş bir şahıs olarak, bütün meslektaşlarımızın “Öğretmenler Günü”nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve görevlerinde de üstün başarılar diliyorum...