Hz. Adem’i balçıktan yaptın,

Hz Havva’yı zevce yarattın,

Biri Seerendip’e birin Cidde’ye attın,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.

 

Nuh’a Tufan verdin gemi yaptırdın,

Her neyse canlıdan çiftler aldırdın,

İman etmeyeni suya gark ettin,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.

 

Hz.Musa’ya koyun güttürdün,

Her türlü nimete dua ettirdin,

Firavun kavmine pes dedittirdin,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.

 

Hz. İbrahim’e beyti yaptırdın,

Nemrudun kavmini nâra attırdın,

Suya Emir verip narı söndürttün,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.

 

Hz. Musa’yı Nehri attırdın,

Firavunu salıp onu tutturdun,

AnasınI ona Süt anne yaptırdın,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.

 

Hz Ali’ye Nara attırdın,

Kalenin kapısın köprü yaptırdın,

Bunca kafirleri puta taptırdın,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.

 

Hz. Muhammed’e Miraç’ı verdin

Ebu Cehil ile imtihan ettin,

Hira Mağarasında onu gizledin,

Onlar da Dünyadan Göçüp gittiler.