VAY HALİNE..
Er meydanı er meydanı,
Boş bulmuşlar her meydanı,
Şiir yazmış yok anlamı,
Şair olmuş vay haline.

Bunca yıllar hizmet vermiş,
Bence halka zulüm yapmış,
Şir yazmış anlatmamış,
Şair olmuş vay haline.

Karun kadar malı olan,
O da olur bir gün talan,
Söylediysen yalan dolan,
Vay haline vay haline.

Yirmilerde evlenmezsen,
Kırka kadar yükselmezsen,
Altmışa dek sen ölmezsen,
Vay haline vay haline.

Sami der ki er kişiyim,
Gariplerden bir kişiyim,
Sanmayın ki bektaşiyim,
Vay halime vay halime.