Aklını yüksek düzeyde kullanan ülkeler ürettikleri üstün teknolojik mal ve hizmetler sayesinde refahlarını artırmış,

Aklını yüksek düzeyde kullanan ülkeler ürettikleri üstün teknolojik mal ve hizmetler sayesinde refahlarını artırmış,

      aklını kullanamayan ülkeler gelişememişler, yüzlerce sorunlarını halledememişlerdir.

               İnsanlığın keşfettiği birçok icatlar akıl yolu ile bulunmuş, güçlü eserler meydana getirilmiştir.

               Antik Yunan ve Roma’nın devamı ve aynı kültürün takipçisi ABD ve AB ülkeleri inançlarını “akıl dini” sayıp çağdaş,               modern refah ülkeleri seviyelerine yükselmişlerdir.

               Yüce kitabımızın birinci emri Ikra' bismi rabbikelleziy halak/Yaratan Rabbinin adıyla oku!”,

               İkinci emri “Nûn, velkalemi vemâ yesturûn/And olsun kaleme (ilme) ve yazdıklarına” dır.

               “Aklını kullanmayanlar üzerine pislik yağdırırım, belayı üzerlerinden eksik etmem” ayeti ile,

               “Akleyleyiniz” mealindeki sayısız ayetleri,

               “Aklınızı artırın, artırmaya çalışın çünkü aklı eksik olanın dini eksik olur. Akıl da yedi kat gökyüzündeki Allah’ın       nurudur, ışığıdır, melekesidir. Aklın zerresi oruçtan da, namazdan da üstündür.” 

               “Aklı şehvetinden önde olan insan meleklerden de üstün insandır, şehveti aklından önde olan insan hayvanlardan       da aşağılık en adi hayvandır.” Kutsi hadislerinin tamamı “dinimizin de bir akıl dini olduğunu” anlatır.

               Ancak ne yazık ki buna rağmen “Okuma ve aklımızı artırma İslam’ın birinci şartı” olmasına rağmen aynı İslam       toplumları asırlardan beri sahte tarikatlar, dinsel, mezhepsel çatışmalar, kavgalar, savaşlar yüzünden gelişememiş ve       ilerleyememişler, insanlık adına önemli icatlar bulamamışlardır.

               Başta İslam dini olmak üzere batılı filozoflar ile bazı doğulu filozof ve düşünce insanları akla, bilgiye önem vermiş       aklımızı artırmadan din, iman başta olmak üzere hiçbir şeyin anlaşılamayacağını bildirmişlerdir.

               İslam’a göre bir nur olan akıl sayesinde görmediğimiz birçok şeyi görebilir, hissedebilir, çözebiliriz.

                                Kız, erkek ayrımı yapmadan çocuklarınızın aklını artırmaya çalışın.

                                Çünkü akıl yüce yaratanın aydınlık cemali, nuru, melekesi, ışığıdır.

                                Çocuklarınız ise sizin değil, onlar tanrısal kâinatın oğulları ve kızlarıdır.

                                Bilge ve dahi seviyede yetişmesi için önündeki karanlık engelleri kaldırın.

                                Bağnaz, tutucu, sabit fikirli, ön yargılı insanlardan uzak tutun.

                                Daima bilge ve dahi insanların ışığından feyz almasını sağlayın.

                                İlmin, fennin, nurun ışığında aydınlanmış bilge çocuk olarak yetiştirin.