Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Kümelenme Destek Programı Değerlendirme Kuruluna Asil Üye olarak görevlendirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2012 yılından itibaren yürütülen Kümelenme Destek Programı, ülkemizin sanayi sektörünün rekabet gücünü ve verimliliğini artırarak, dünya ihracatından daha büyük pay elde eden, özellikle yüksek teknoloji ürünleri üreten, nitelikli iş gücüne sahip, çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına dönüşümü hızlandırmayı hedefleyen, ulusal düzeyde önem arz eden ve ağırlıklı olarak imalat sektöründe faaliyet gösteren kümelenme girişimlerini desteklemek amacıyla varlığını sürdürmektedir.

Programın 4.Çağrı son başvuruları 18.12.2023 tarihinde alınmış olup idari ve ön değerlendirme aşamaları tamamlanarak nihai değerlendirme aşamasına gelindi. Gelinen bu aşamada ilgili Yönetmeliğin 6’ıncı maddesi hükümleri uyarınca; ön değerlendirmeyi geçen başvuruları değerlendirmek ve desteklenmeye değer görülen başvuruları belirleme, kümelenme teşebbüsünün iş planını uygulamaya başlamasından sonra geçen 2 yıllık dönemler için hazırlanan gelişme raporunu dikkate alarak desteğin devamına veya sonlandırılmasına karar verme, iş planı değişikliği, destek süresinin uzatılması ve iş planı toplam bütçesinin artırılmasına ilişkin talepler hakkında karar verme görev ve yetkileri Değerlendirme Kuruluna verildi. Değerlendirme Kurulu, Bakanlık tarafından seçilen akademisyenler ile kamuda çalışanlar hariç olmak üzere özel sektörde çalışmış/çalışmakta olan tecrübeli kişiler arasından Bakanlıkça seçilen yedi asil ve altı yedek üyeden oluşmaktadır.

Kaynak: Kırıkkale Üniversitesi