Milletleri bir birinden farklı kılan ve “toplum”u da “millet” haline dönüştüren, belirli unsurlar vardır. Tarih ve sosyoloji ilmine göre; aynı topraklar üzerinde yaşayan, aynı ortak geçmişe sahip; dili, dini bir; aynı değer ve hedeflere yönelmiş; kaderde, tasa da birlikte olan insan topluluğuna “millet” denir!.. “Millet”i meydana getiren yukarıda sayılan unsurların hepsi de tabii ki önemli... Bunların herhangi birinden vazgeçmek, ya da içlerinden birini yok saymak, “millet” gerçeğinin inkarıdır. Ancak, yukarıda “millet”in tanımı yapılırken ifade edilen, “Dilin, milletlerin hayatında apayrı bir yer ve öneme sahip olduğu”da inkar edilemez bir gerçek! Kıymetli Okurlar! Günümüz dünyasında, Türklerin yaşamış oldukları coğrafyaya bir göz atacak olursak; Anadolu ile Ortaasya (Doğu ve Batı Türkistan) başta olmak üzere; Kafkasya’da, İdil-Ural Bölgesi’nde, İran, Irak ve Balkanlar da yaşamış olduklarını görürüz. Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İtalya, İsveç v.b. Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin sayısı ise yine oldukça fazla! Kuzey Afrika ülkelerinde; Mısır ve Suriye başta olmak üzere, diğer Arap ülkelerinde yaşayan Türklerin sayısı da hiç de azımsanmayacak cinste! 

ABD’de de yine, önemli sayılacak ölçüde bir Türk nüfusu mevcut. Yukarıda çizmeye çalıştığımız coğrafya içerisinde yaşayan Türklerin sayısı, 200 milyonun üzerinde! Müthiş bir potansiyel güç!.. Bu potansiyeli birleştiren ve bir güce dönüştüren ise konuştukları dilleri! Yani; “Türkçe”miz!.. Türkçe; millî birlik ve beraberliğimizin vaz geçilmez teminatı. Binlerce yıllık varlık sebebimiz!.. Sözün kısası, Türkçe; Türk milletinin “olmazsa olmaz”ı... Saygıdeğer Okurlar! Binlerce yıldır tarih sahnesinde Türk milletini yaşatan, ona güç veren ve onu devamlı kılan da sahip olduğu ortak dilidir! Türkçe; ayrı ayrı coğrafyalarda yaşayan Türk’ü, birbirine bağlayan, en önemli millî bir bağdır! Bu gün yeryüzünde en çok konuşulan diller arasında Çince, İngilizce, İspanyolca ve Hintçe’den sonra beşinci sırada da Türkçe gelmektedir. Kıymetli Okurlar! Günümüz Türkiye’sinde “Türk Dili”ne gereken önemin verildiğini söylemek pek de mümkün değil! Çarşıda, pazarda, sokakta; evde, okulda, camide konuşulan dil; aynı dil değil!.. Televizyon ve İnternetin dilinden, bilmiyorum hoşnut olanınız var mı?.. Yaşamış olduğunuz şehrin caddelerinde dolaşırken, etrafınızdaki mağazaların isimlerine, şöyle göz ucuyla bir bakın Allah aşkına!.. 

Tabelâlarında ve vitrinlerinde Türkçe ismi olan, kaç tane mağaza ve dükkân var?!.. Sevgili Okurlar! Dilimize sahip çıkmak zorundayız! Var oluşumuzun yegâne sebebinin Türkçe olduğunu asla hatırdan çıkarmayalım. Dünümüzü, bu güne; bu günümüzü de yarınlara taşıyacak en önemli köprünün dil olduğunu unutmayalım. Son yıllarda erovizyon şarkı yarışmalarında milletimizin İngilizce parçalarla temsil edilmesini buradan kınıyorum! Ve...Binlerce yıllık köklü bir medeniyetin koruyucusu ve taşıyıcısı olan güzel dilimiz Türkçe’mize ve Müslüman Türk milletine de bir hakaret olarak görüyorum!.. Buna imkan ve fırsat verenleri de yüce milletimizin vicdanlarına havale ediyorum!... Son olarak; güzel Türkçe’mizi her yıl düzenlemiş oldukları “Türkçe Olimpiyatları” ile Türk dünyasına ve bütün dünyaya sevdiren, o “güzel insanları” buradan ayrıca kutluyorum. Türk milleti, kendisine hizmet edenleri de, ihanet edenleri de asla unutmaz!..