Bir Kızılırmak Kızıl Dağdan çağlıyor,
Bazıları yollarını bağlıyor,
Bırak diye hazin hazin ağlıyor,
Bırakın da Kızılırmak çağlasın.

Boyu uzun diye seni övmüşler,
Kızılırmak diye isim vermişler,
Deve gibi yedi yerden boğmuşlar,
Bırakın da Kızılırmak çağlasın.

Akar gider derelerle karışır,
Sular gider ovalarla barışır,
Koylarda balıkların barışır,
Bırakın da Kızılırmak çağlasın.

Adı kızıl ama suları berrak,
Bırakın da gitsin yolları ırak,
Kurumuş yatağı oluyor çorak,
Bırakın da Kızılırmak çağlasın.

İnsanın elinde oldu oyuncak,
Ecdadımız darılmaz mı duyuncak,
Selam söyle sen denize varıncak,
Bırakın da Kızılırmak çağlasın.