02606680 5D8D 49B3 Af9A 505C8Ef5544B

Kırıkkale’nin  Karakeçili ilçesi sınırları içerisinde, Köprüköy yakınlarında bulunan Büklükale, tarih öncesi ve antik dönemlere ait önemli izler taşıyan bir arkeolojik alan olarak dikkat çekmektedir. Özellikle Hitit Dönemi'ne ait sur duvarları, Frigya çağına ait yapı kalıntıları, Roma Dönemi'ne ait mezarlar ve antik yol bu bölgede yer almaktadır.

6Ddb898D Ba59 47A1 Ab94 Fd331A727255

1990-91 yıllarında, Japon bilim heyeti tarafından Kırıkkale ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda birçok höyük ve düz yerleşim alanı tespit edilmiştir. Bu araştırmaların ardından 2009 yılında Büklükale olarak adlandırılan alanda kazı çalışmaları başlatılmış ve Kırıkkale'nin tarihine ışık tutacak birçok veriye ulaşılmıştır. Kazı çalışmaları aralıksız olarak 2010 yılında da devam etmiştir.

Buklukale 740X495

Büklükale, Karakeçili beldesine bağlı bir konumda bulunmaktadır. Ankara'dan Kaman'a giden otoyolun Kızılırmak'ı geçmeden sol tarafında yer alan bu bölge, önemli bir arkeolojik potansiyele sahiptir. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaların amacı, M.Ö. 2. bin yılına, özellikle de Hitit İmparatorluk Çağı'na ait bir bölgesel şehrin araştırılması ve Kaman - Kalehöyük'te tespit edilen İç Anadolu kronolojisindeki boşluğun doldurulmasıdır.

1991, 2006 ve 2008 yıllarında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Büklükale'nin M.Ö. 2. bin yılının sonlarında, yani Hitit İmparatorluk Çağı'nda önemli bir şehir merkezi olduğu tahmin edilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmaları ise şu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir:

1.      Kale olarak adlandırılan kayalığın tepesindeki stratigrafik yapıyı anlamak ve Hitit İmparatorluk Çağı'na ait yapı katlarını belirlemek.

2.      Manyetik araştırmalarla aşağı şehrin sınırlarını tespit etmek.

3.      Önceki yıllarda yapılan topografik harita çalışmasında eksik kalan şehrin batı kısmını tamamlamak.

4.      Kazı alanını çatı ile kapatmak.

32084E0C 1Aa2 4F95 A1Bb F9C86D873699

2009 yılındaki kazı çalışmalarında, kale kayalığının tepesinden kuzey sırtına doğru iki yeni açma açılarak stratigrafik kazılar gerçekleştirilmiştir. Bu kazılar sonucunda üç farklı kültür tabakası tespit edilmiştir: Osmanlı Dönemi, Demir Çağı (M.Ö. 1. binyıl) ve Hitit İmparatorluk Çağı (M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısı). Hitit dönemine ait mimari kalıntılar da bu çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılmıştır.

8492C7Ef 942B 45F1 86A1 Bacdc7Dbabf5

Özellikle, Büklükale'nin Hitit İmparatorluk Çağı'na ait bir şehir olduğu tahmini, 2009 yılında yapılan kazılarla doğrulanmıştır. Bu kazı çalışmalarının gelecek yıllarda, bölgenin tarihine ve kültürel mirasına ışık tutacak daha fazla veri sağlaması beklenmektedir.

Kaynak: Haber Merkezi