T.C.
KIRIKKALE İCRA DAİRESİ
2023/13214 ESAS
 

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/13214 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Merkez İlçe, Bahçelievler Mahallesi, 2171 Ada, 1 Parsel, C Blok .kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm
Adresi : Bahçelievler Mahallesi Şehit Adnan Doğu Caddesi No:69/5Kırıkkale Merkez Yüzölçümü : 100,00 m²
Arsa Payı : 1/66
İmar Durumu : İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 katlı %40 kullanımlı konut alanı olarak planlanmıştır.
Kıymeti : 1.000.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 10:58
Bitiş Tarih ve Saati : 09/05/2024 - 10:58

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/06/2024 - 10:58
Bitiş Tarih ve Saati : 11/06/2024 - 10:58

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr