1000090114

  Bir döneme damgasını vurmuş ve Kırıkkale'yle, Keskin'le sembolleşmiş Halk Ozanı Hacı Taşan, vefatının üzerinden neredeyse yarım asra yakın zaman geçmesine rağmen, hâlâ türküleriyle, besteleriyle dillerde, gönüllerde, yüreklerde yaşamaya devam ediyor.

  Halk arasında Hacelobası olarak söylenen ve asıl adı "Hacı Ali Obası" olan bu türkünün derlendiği Keskin'e bağlı bu köy, 1930 yılında dünyaya gelen Hacı Taşan'ın çocukluğunun, gençlik yıllarının geçtiği köydür.

1000090111

  Bozkırın tezenesi büyük usta Neşet Ertaş'ın teyzesinin kızıyla evli olan Taşan, aslen de Neşet Ertaş'ın köyü olan Kırşehir'in Çiçekdağı İlçesi'ne bağlı Kırtıllar Köyü'ndendir. Bu köy aynı zamanda Abdal/Aşiret müziğinin kaynağıdır.

  Hacı Taşan'ın babası, Keskin yöresinin meşhur davulcularından Abdullah Çavuş'tur.

  Abdullah Çavuş o yıllarda Hacelobası'ndan evlendiği için oraya taşınır. Bağlamayı çok seven bir ana ile, yörenin ünlü davulcularından olan Abdullah Çavuş'un dört çocuğundan biri olan Hacı Taşan daha 12-13 yaşlarında saz çalmaya merak salar. Ondaki bu yeteneği gören babası, Hacı Taşan'ı o günlerde Seyfeli'de daha sonra da Barak Köyü'nde ikamet eden Muharrem Ertaş'ın yanına çırak olarak verir. Muharrem Ertaş'la düğünlere katılır. Düğün çalgıcılığı yapar ve sanatını geliştirir.

  TRT arşivlerine kazandırdığı pek çok eseri bulunan usta sanatçı, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat yörelerini gezmiş, bu bölgelerin bozlak havalarını ve türkülerini kendine has tarzıyla dile getirmiştir.

1000090109

  Keskin'li Hacı Taşan olarak nam salan usta, sanatını icra ettiği süre zarfında hiçbir zaman taklide düşmemiş, kendi üslubunu ve hitabetini kısa sürede kazanmıştır

  Türküleri dillerden dile dolaşan usta sanatçının;

"Allı Turnam Bizim Ele Varırsan",

"Yüce Dağ Başına Yağan Kar İdim"

"Bura mıdır Koçyiğitler Vatanı"

"Mavilim Mavişelim",

"Bugün Ayın Işığı",

"Değirmenin Bendine"

İsimli bilinen pek çok eserleri hâlen söylenmeye devam etmektedir.

  Fethi, Seyfettin, Sondur, Nazlı, Güler, Sevdur, Sevda, Bahalı isimlerinde üçü erkek, beşi kız olmak üzere sekiz evlada sahip olan Taşan'ın, erkek çocukları, soyadlarını sürdürerek düğünlerde baba mesleğini yaşatmaya devam etmektedirler.

  Türkmen Abdal halk müziğinin en önemli isimlerinden olan Hacı Taşan, 9 Mart 1983 tarihinde, 53 yaşındayken, ansızın geçirdiği kalp krizi sonucu Kırıkkale'de hayata gözlerini kapatmıştır.

  Birer birer değerlerimizi yitirdiğimiz ve yenilerinin zor yetiştiği zamanda Keskin'in bağrında yetişmiş, Anadolu Türküleri'yle özdeşleşmiş ünlü halk ozanımız HACI TAŞAN'ı, vefatının 41. sene-i devriyesinde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

Mekânı cennet olsun büyük ustanın...