Kırıkkale’de Hitit İmpratorluk çağına ait antik bir şehir olduğuna inanılan M.Ö.2000 yılın yarısında olduğu tahmin edilen tarihi kazı çalışmaları Büklükale’de devam ediyor.

Çeşnigir Köyü karşısında bulunan arkeolojik çalışmalar büyük bir heyecanla devam ediyor.

441579505 835086765129219 1439451866921413028 N

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde bulunan Büklükale Arkeolojik Kazı Alanı, önemli bir tarihî değere sahip olduğu için yakından inceleniyor. Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, bu değerli alanı ziyaret ederek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura ile birlikte kazı alanındaki çalışmaları inceledi ve detaylı bilgi aldı.

440017423 835086805129215 797910240271231900 N

Büklükale'deki arkeolojik kazılar, bölgenin geçmişine ışık tutan önemli buluntuların ortaya çıkmasını sağlıyor. Kaymakam Ergin'in kazı alanını ziyareti, bölgedeki tarihî mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması adına büyük bir öneme sahip.

441606110 835086795129216 8313998726729271257 N

Büklükale

6Ddb898D Ba59 47A1 Ab94 Fd331A727255

Kırıkkale’nin  Karakeçili ilçesi sınırları içerisinde, Köprüköy yakınlarında bulunan Büklükale, tarih öncesi ve antik dönemlere ait önemli izler taşıyan bir arkeolojik alan olarak dikkat çekmektedir. Özellikle Hitit Dönemi'ne ait sur duvarları, Frigya çağına ait yapı kalıntıları, Roma Dönemi'ne ait mezarlar ve antik yol bu bölgede yer almaktadır.

1990-91 yıllarında, Japon bilim heyeti tarafından Kırıkkale ve çevresinde yapılan yüzey araştırmaları sonucunda birçok höyük ve düz yerleşim alanı tespit edilmiştir. Bu araştırmaların ardından 2009 yılında Büklükale olarak adlandırılan alanda kazı çalışmaları başlatılmış ve Kırıkkale'nin tarihine ışık tutacak birçok veriye ulaşılmıştır. Kazı çalışmaları aralıksız olarak 2010 yılında da devam etmiştir.

Buklukale 740X495

Büklükale, Karakeçili beldesine bağlı bir konumda bulunmaktadır. Ankara'dan Kaman'a giden otoyolun Kızılırmak'ı geçmeden sol tarafında yer alan bu bölge, önemli bir arkeolojik potansiyele sahiptir. Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan çalışmaların amacı, M.Ö. 2. bin yılına, özellikle de Hitit İmparatorluk Çağı'na ait bir bölgesel şehrin araştırılması ve Kaman - Kalehöyük'te tespit edilen İç Anadolu kronolojisindeki boşluğun doldurulmasıdır.

1991, 2006 ve 2008 yıllarında yapılan yüzey araştırmaları sonucunda Büklükale'nin M.Ö. 2. bin yılının sonlarında, yani Hitit İmparatorluk Çağı'nda önemli bir şehir merkezi olduğu tahmin edilmiştir. 2009 yılındaki kazı çalışmaları ise şu amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmiştir:

1.      Kale olarak adlandırılan kayalığın tepesindeki stratigrafik yapıyı anlamak ve Hitit İmparatorluk Çağı'na ait yapı katlarını belirlemek.

2.      Manyetik araştırmalarla aşağı şehrin sınırlarını tespit etmek.

3.      Önceki yıllarda yapılan topografik harita çalışmasında eksik kalan şehrin batı kısmını tamamlamak.

4.      Kazı alanını çatı ile kapatmak.

2009 yılındaki kazı çalışmalarında, kale kayalığının tepesinden kuzey sırtına doğru iki yeni açma açılarak stratigrafik kazılar gerçekleştirilmiştir. Bu kazılar sonucunda üç farklı kültür tabakası tespit edilmiştir: Osmanlı Dönemi, Demir Çağı (M.Ö. 1. binyıl) ve Hitit İmparatorluk Çağı (M.Ö. 2. binyılın ikinci yarısı). Hitit dönemine ait mimari kalıntılar da bu çalışmalar sırasında gün yüzüne çıkarılmıştır.

32084E0C 1Aa2 4F95 A1Bb F9C86D873699

Özellikle, Büklükale'nin Hitit İmparatorluk Çağı'na ait bir şehir olduğu tahmini, 2009 yılında yapılan kazılarla doğrulanmıştır. Bu kazı çalışmalarının gelecek yıllarda, bölgenin tarihine ve kültürel mirasına ışık tutacak daha fazla veri sağlaması beklenmektedir.

Kaynak: Karakeçili Kaymakamlığı