Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi yakınlarında bulunan Büklükale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir arkeolojik alan olarak öne çıkıyor. Bu bölge, Hititlerden Osmanlılara kadar uzanan zengin bir tarihe sahip olup, arkeologlar için büyük bir hazine niteliğinde.

Büklükale'nin Tarihi ve Önemi

1990-91 yıllarında Japon bilim heyeti tarafından başlatılan yüzey araştırmaları, Kırıkkale ve çevresinde birçok höyük ve düz yerleşim alanını tespit etti. Bu araştırmaların devamında, 2009 yılında Büklükale'de kazı çalışmaları başlatıldı ve bu kazılar aralıksız olarak 2010 yılında da sürdü.

Kazı çalışmalarının amacı, özellikle M.Ö. 2. bin yıla, yani Hitit İmparatorluk Çağı’na ait bir bölgesel şehri araştırmak ve İç Anadolu kronolojisindeki boşlukları doldurmaktı. Yapılan çalışmalar sonucunda, Büklükale'nin Hitit İmparatorluk Çağı'nda önemli bir şehir merkezi olduğu tahmin edildi. Bu tahmin, 2009 yılı kazı çalışmaları sırasında bulunan kültür tabakaları ile doğrulandı: Osmanlı Dönemi, Demir Çağı ve Geç Tunç Çağı.

Hitit Tabletinin Keşfi ve İçeriği

Büklükale'deki en son ve en önemli keşiflerden biri, 3300 yıllık bir Hitit tabletinin bulunması oldu. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı arkeolog Matsumura, bu keşfi gerçekleştirdi. Tablet, Hitit İmparatorluğu'nun dini törenlerini ve felaketle sonuçlanan yabancı istilalarını anlatıyor. Avuç içi büyüklüğündeki bu tablet, Büklükale kalıntıları arasında tespit edildi ve içeriği, University College London'dan Doçent Mark Weeden tarafından çevrildi. Çivi yazısıyla yazılmış metnin ilk altı satırı Hitit dilinde, geri kalan 64 satırı ise Hurri dilinde zafer isteyen bir dua içeriyor.

Tablet, Hitit İmparatorluğu'nun dini ve kültürel hayatına dair önemli bilgiler sunuyor. İlk satırlarda, "Başkent Hattuşa da dahil olmak üzere dört şehir felakette" ifadesi yer alıyor, bu da Hititlerin karşılaştığı büyük felaketleri ve dini ritüellerde Hurri dilinin kullanımını gözler önüne seriyor.

Büklükale'nin Arkeolojik Çalışmaları

Büklükale'deki kazılar, 2009 yılından bu yana devam ediyor. Bu süreçte, Osmanlı Dönemi, Demir Çağı, Geç, Orta ve Erken Tunç Çağlarına tarihlenen kültür katmanları tespit edildi. Daha önce aynı bölgede, Genç Demir Çağı'ndan kalma Kimmerler’e ait bir sur ve savaşlarda kullanılan 15 ok ucu da bulunmuştu. Arkeologlar, Büklükale'nin büyük bir Hitit kenti olduğunu ve hatta kraliyet ikametgahı olarak kullanıldığını düşünüyorlar.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve önemli keşiflere sahne olmuş bir alandır. Özellikle 3300 yıllık Hitit tabletinin bulunması, bölgenin tarihsel önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu keşif, sadece Kırıkkale ve Türkiye için değil, dünya arkeoloji tarihi için de büyük bir öneme sahiptir. Yapılacak daha fazla araştırma ve kazı çalışmaları, Hitit İmparatorluğu'nun ve Anadolu'nun tarihine dair daha derinlemesine bilgiler sunacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi