Bir yanı, ağlarken, bir yanı güler,

Nasıl bu hallere dönüştük canlar,

Hep üst, üste gelirken, felaketler,

Biz bu hale nasıl dönüştük canlar,

Özümüzle, hep oynayıp durdular,

Biz ağlarken, birçokları güldüler,

Yaramıza, kirli,  Bandaj, sardılar,

Biz bu hale nasıl dönüştük canlar,

Kim doğru kim yanlış belli değil,

Herkes, Birbirini, Suçlu, görüyor,

Hele bakın, Binlerce, Can ölüyor,

Biz bu hale nasıl dönüştük canlar,

Güçlüler güçsüze parmak sallıyor,

Sesiniz, çıkmasın, kötü olur diyor,

Yukardan da bombalayıp duruyor,

Biz bu hale, nasıl dönüştük canlar,

Boş vaatlerle, yıllarca kandırıldık,

İyi olmaz, Dertlerin, sahibi olduk,

Türkmenoğlu gördüklerin yazıyor,

Biz bu hale, nasıl dönüştük canlar,