Yürekler sevgiyle dolar
Bu günlerde, bu günlerde
Töğbeler günahı siler
Bu günlerde, bu günlerde

Oruç tutan şifa bulur
Allah her yaptığın bilir
Ruhlar gıdasını alır
Bu günlerde, bu günlerde

Riya katanlar elenir
Siyasiler rey dilenir
Yalan haberler dolanır
Bu günlerde bu günlerde

Büyük küçükler bilinir
Dostça topluma gelinir
Kimisi sözden alınır
Bu günlerde bu günlerde

Hayır hasenat bol olur
Rahmetler yağar sel olur
Bacı gardaş hep el olur
Bu günlerde,bu günlerde

Yaradana eller açın
Fitneden ırayıp kaçın
Değeri artıyor piç'in
Bu günlerde bu günlerde

Cenazeler riya dolu
Adayların uğrar yolu
Yoksulun perişan hali
Bu günlerde bu günlerde

Temel bozuk bina çöker
Herkeste bir yana çeker
Zenginler yer fakir bakar
Bu günlerde bu günlerde

Ramazan-ı unutan var
Bak löpür,löpür yutan var
Haysiyet onur satan var
Bu günlerde bu günlerde

Kendin, bilirim beynamaz
Riya için kılar namaz
Sofu oldu sahte yobaz
Bu günlerde bu günlerde

Yalaka gider ek gazda
Niyeti bozuktur özde
Söylesem söz çoktur bizde
Bu günlerde bu günlerde

Yeller eser dal alınır
Tarak görse kel alınır
Gardaş baksa dul alınır
Bu günlerde bu günlerde

Hareketin hep takipte
Yorumu çoktur bakıpta
İnsanım derler çıkıpta
Bu günlerde bu günlerde

Aşık Ahmet sıkı tutun
Yanına varma her itin
Sebeb, çıkardır illetin
Bu günlerde bu günlerde