AL SENİN OLSUN
Ümitler tükendi güller de soldu
Yaralı yüreğin hüzünle doldu
Neşeler de bitti hüzünü buldu
Kalan ümitlerim al senin olsun

Yürüyecek dizde derman kalmadı
Hayallerim sattım kimse almadı
Bir dost bile bize selam salmadı
Yürünecek yollar al senin olsun.

Gönülde de hüzün kalem de yazmaz
Bu böyle de gider kimse de bozmaz
Bu dünyada yalan kimseye kalmaz
Kalan ömrüm senin al senin olsun.

Bahar görmedi bu garip beden
Kimseler de bilmez ben neler eden
Kimseye de değil kendime sitem
Baharlarda senin al senin olsun

Yeşilleri giymiş bak yüce Dağlar
Yükselir çığlıklar bak gözler ağlar
Hüzünle derede sularda çalar
Yeşiller senin al senin olsun.

Kul ömer'im senin gülmedi yüzün
Bağlarında çiçek açmadı üzüm
Yok imiş derdine İnan ki çözüm
Çiçeklerde senin al senin olsun