Bırakıp dünya varını, 
Elbet sana geleceğim
Söndür, cehendem harını 
Elbet sana geleceğim 

Senden gelen sana döner
Her kul o çukura iner
Bu yürekte aşkın yanar
Elbet  sana geleceğim 

Bulaştık dünya kir'ine
Nasıl çıkarız, yarına
Afet'te  atma  narına
Elbet sana geleceğim 

Gel emrin  bana gelince
Kaçamam vade dolunca
Şu ömrüm tamam olunca
Elbet sana geleceğim 

Günahlara töğbe, edem
Ayırma yolundan gidem
O' uğrunda yetsin vadem
Elbet sana geleceğim 

Dünya derdini atarak
Hasretle yanıp tüterek
Zikir lokması yutarak
Elbet sana geleceğim 

Son nefesi şahâdetle
Adın anıp'da, o tatla
Resul'e bağlı bir hatla
Elbet sana geleceğim 

Ödüoğlu,  hazırlanır
Zikrilullah'la nurlanır
Edeplenir çok arlanır
Elbet sana geleceğim