Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri’nden   KESK, Kırıkkale CHP İl Başkanlığı ,  Kırıkkale Alevi Kültür Dernekleri, Kırıkkale Türkiye Emekliler Derneği,ADD Kırıkkale Şubesi,TTB Kırıkkale İl Temsilciliği , TMMOB Sosyal Demokrasi Derneği tarafından yapılan açıklamada yaklaşan 1 Mayıs öncesi kamuoyuna duyuru yapıldı.

KESK Kırıkkale Dönem Sözüsü Ayşe Avcı yaptığı açıklamada ‘’ Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, işçileri, kamu emekçilerini, emeklileri, kadınları, gençleri, bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz diyen herkesi, 1 Mayıs’ta saat 11.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz.’’ Dedi.

465445464546

Yoksulluğa, Güvencesizliğe, Sömürü Ve Baskılara Karşı Birliğimizi, Mücadeleyi, Dayanışmayı, Umudu Büyütmek İçin Haydi 1 Mayıs’a!

1 Mayıs’ta demokrasiye, adalete, özgürlüğe, eşitliğe, barışa ve kardeşliğe dair umutlarımızı ve taleplerimizi haykıracağız.

Türkiye’nin dört bir yanında meydanlarda buluşacak, ekmeğimizin her gün küçülmesine, adaletin terazisinin tamamen bozulmasına, en temel hak ve özgürlüklerimizin gasp edilmesine hep bir ağızdan DUR diyeceğiz.

Ülkenin dört bir yanındaki 1 Mayıs alanlarına yürüyecek olan işçiler, kamu emekçileri, mimarlar, mühendisler, hekimler, emekliler, kadınlar ve gençler kol kola, omuz omuza hakkını hukukunu savunacak.

Bizler, işçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz, bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz ve insanca yaşamayı hak ediyoruz. Ancak bugünlerde değil insanca yaşamak, hayatta kalmak dahi giderek zorlaşıyor.

Ama ülkeyi yönetenlerin tercihi belli! Onlar yoksuldan alıp zengine, emekçiden alıp sermayeye kaynak aktarmayı görev biliyor. Bankalar, holdingler, şirketler karlılık rekorları açıklarken enflasyonun sebebi olarak biz gösteriliyoruz; alım gücümüz gerilemeye devam ediyor.

Yıllardır uygulanan ücretleri geriletmeye yönelik ekonomi politikalarının sonucu olarak borçlanarak yaşamaya mahkum edilen milyonlar, bugün yüksek faizler nedeniyle borç batağında.

Zenginlerin ve muktedirlerin hiçbir kurala uymak zorunda olmadığı bir düzende milyonların ekmeği, hakları ve özgürlükleri gasp ediliyor. Örneğin TÜİK mahkeme kararlarına uymayarak enflasyon verilerini nasıl hesapladığını açıklamıyor, ekmeğimiz sahte enflasyon verileriyle küçülüyor.

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), bütün dünyada otoriter rejimlerin yükselişine, demokrasinin gerilemesine ve buna bağlı olarak işçi haklarının zayıflamasına karşı “Demokrasi İçin” başlıklı küresel bir kampanya başlatmıştır. 2024 1 Mayıs’ı ülkemizde ve dünyada, sermaye düzeninin ve bunlara bağlı otoriter rejimlerin tahrip ettiği demokrasiyi yeniden inşa edecek olan kolektif öznenin meydanlarda boy göstereceği tarih olacaktır.

1 Mayıs meydanlarında coşkuyla, umutla buluşacağız.

  • 1 Mayıs’ta alanlarda olmak işimize, aşımıza, ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmaktır.
  • 1 Mayıs’ta alanlarda olmak hakkımıza-hukukumuza; gelirde, vergide ve ülkede adalet talebimize sahip çıkmaktır.
  • 1 Mayıs’ta alanlarda olmak eğitim ve sağlık başta olmak üzere herkese nitelikli kamu hizmeti hakkımıza sahip çıkmaktır.
  • 1 Mayıs’ta alanlarda olmak söz ve karar hakkımıza; sendikalı olma, örgütlenme ve grev hakkımıza; ifade özgürlüğümüze; yani demokrasiye sahip çıkmaktır.
  • 1 Mayıs’ta alanlarda olmak İstanbul Sözleşmesine, işyerinde şiddete ve tacize karşı ILO’nun 190 sayılı sözleşmesine sahip çıkmaktır.  
  • 1 Mayıs alanlarında olmak eşitliğe, özgürlüğe, laikliğe, hepimizin eşit yurttaşlar olarak barış içinde, kardeşçe yaşayacağımız bir memleket mücadelesine sahip çıkmaktır.
  • 1 Mayıs’ta alanlarda olmak emperyalizme karşı barışı ve kardeşliği savunmaktır.

Kırıkkale Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, işçileri, kamu emekçilerini, emeklileri, kadınları, gençleri, bu düzen böyle gitmez, birlikte değiştireceğiz diyen herkesi, 1 Mayıs’ta saat 11.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda buluşmaya çağırıyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi