A W218635 01

Kalkınma Odaklı Stratejik Araştırmalar Merkezi (KOSAM), Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için yol haritası oluşturacak "Bir Ekonomi Güvenliği Meselesi: Marmara-Orta Anadolu Sanayi Dönüşümü" raporunu hazırladı. Raporda, Marmara Bölgesi'ndeki sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Orta Anadolu'ya taşınması öneriliyor. Bu kapsamda Kırıkkale, yeni sanayi havzasının önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, KOSAM’ın hazırladığı raporda yer alan tespitleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da TOBB’un 80. Genel Kurulu’nda paylaştığını belirtti. Öztürk, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayacak bu dönüşüm projesinin, Kırıkkale gibi Orta Anadolu şehirleri için büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Raporda, Marmara Sanayi Bölgesi’ndeki İstanbul, Kocaeli ve Bursa illerini içeren sanayi tesislerinin önemli bir kısmının Aksaray, Ankara, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat illerine taşınmasının detaylı analizleri bulunuyor. Başkan Öztürk, "Marmara Sanayi Bölgesi, Türkiye ekonomisinin neredeyse yarısını oluşturuyor. Bu bölgenin doğal afetler ve diğer risklere karşı kırılganlığı, ülkenin ekonomi güvenliğini de etkiliyor. Ayrıca, nüfus yoğunluğunun ve sanayileşmenin oluşturduğu çevresel kirlilik ve trafik sorunları, Marmara Bölgesi’nin taşıma kapasitesini zorluyor. Sanayi tesislerinin Orta Anadolu’ya taşınması, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmaya ve adaletli gelir dağılımına katkı sağlayacak. Kırıkkale, bu dönüşümün önemli bir parçası olacak" dedi.

Marmara Sanayi Bölgesi’nin Orta Anadolu’ya taşınmasının uzun vadeli ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacağını belirten Başkan Öztürk, "Orta Anadolu’daki şehirlerin mevcut altyapısı ve sanayicilerin deneyimleri, ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasına uygun bir ortam sağlıyor. Kırıkkale, geniş arazi imkanları, gelişmiş ulaşım altyapısı ve iş gücü potansiyeliyle sanayinin yeniden yapılandırılması için ideal bir bölge olarak öne çıkıyor. Bölgedeki sanayi faaliyetlerinin artması, yerel ekonominin canlanmasına, işsizlik oranlarının düşmesine ve bölgesel kalkınmanın hızlanmasına imkan tanıyacak" şeklinde konuştu.

Başkan Öztürk, raporda ülkenin ekonomik ve demografik yoğunluğunun tek bir bölgede konumlandırılmasının getirdiği risklerin detaylı analizinin yer aldığını belirterek, "Alt yapının geliştirilmesi, lojistik bağlantıların sağlanması ve sanayinin taşınması gibi kritik adımlar içeren bu stratejik dönüşüm, Türkiye’nin ekonomik yapısını daha dengeli ve sürdürülebilir bir temele oturtarak hem ekonomik hem de çevresel açıdan uzun vadeli faydalar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale'nin bu dönüşümdeki rolünün altını çizen Başkan Öztürk, "TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu, 80. Genel Kurul’da rapordan önemli alıntılar yaparak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve genel kurul üyelerine de konunun önemini aktardı. ‘Orta Anadolu hattında yeni bir sanayi havzası kurmalıyız. Bu dönüşümün Türkiye’yi geleceğe taşıyacak tarihi bir adım olacağına inanıyoruz’ şeklinde konuya ve raporumuza verdiği önemi gösteren başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kırıkkale, bu dönüşüm projesi ile ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik açısından büyük faydalar sağlayarak Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkıda bulunacak.

İHA

Kaynak: İHA