Mısırlı alim  Şa’ravi   şöyle der: 
Ben San Francisco’da iken bir müsteşrik bana sordu:
Sizin Kuran’ınızda bulunan şeylerin tamamı doğru mu?
Cevap verdim:
Kesinlikle evet.
Tekrar sordu: 
O halde Rabbim cc  niçin kâfirlerin müminlere galip gelmesine imkân veriyor? 
(Hâlbuki Kuran diyor ki:Rabbim cc kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez.” Nisa: 141)
Dedim ki: 
Çünkü bizler müslümanız, mümin değiliz de ondan.
Müminlerle Müslümanlar arasındaki fark nedir?
Şeyh Şa’ravi şöyle cevap verdi:
Günümüzde Müslümanlar namaz, zekât, hac ve Ramazan orucu gibi İslam’ın ibadet cinsinden bütün sembollerini yerine getiriyorlar fakat onlar tam bir sıkıntı ve yokluk içindedirler!!
İlmi, iktisadi, sosyal ve askeri sıkıntılar… vs.
Bu yokluk ve sıkıntıların sebebi nedir? Kuran’da geçen bir ayette şöyle denilir: 
“Göçebe Araplar biz iman ettik, diyorlar. Onlara de ki: Siz iman etmediniz. Fakat Müslüman olduk, deyin. Çünkü iman henüz kalplerinize girmedi.(Hucurat: 14).
Bana sordu: O halde onlar niçin sıkıntı ve yokluk içindedirler?
Bunu Kur’an-ı Kerim açıklıyor. Çünkü Müslümanlar müminler merhalesine yükselemediler. Şunları iyi düşün:
Onlar gerçek mümin olsalardıRabbim cc onlara mutlaka yardım ederdi. 
Bunun delili Rabbim cc şu ayetidir:
Biz müminlere yardım etmeyi üzerimize borç kıldık(Rum 47)
Eğer mümin olsalardı diğer ümmetler ve halklar arasında daha önemli ve saygın bir konumda olurlardı. 
Bunun delili Rabbim cc şu ayetidir: 
Gevşemeyin / yılgınlık göstermeyi ve üzüntüye kapılmayın. Eğer (gerçekten) inanıyorsanız üstün gelecek olan sizsiniz.
Eğer mümin olsalardı Rabbim cc diğer milletlerin onların üzerinde herhangi bir hakimiyet kurmalarına izin vermezdi. 
Bunun delili Rabbim cc şu ayetidir: 
Rabbim cc kâfirlerin müminlere galip gelmesine asla imkân vermez. Nisa: 141)
Eğer mümin olsalardı Rabbim cc onları bu hor ve hakir durumda bırakmazdı. Bunun delili Rabbim cc Teâlâ’nın şu ayetidir:
Rabbim cc müminleri içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. (Âli İmran: 189). Eğer mümin olsalardı Rabbim cc  her durumda onlarla beraber olurdu. 
Bunun delili Rabbim cc  şu ayetidir:
Muhakkak ki Rabbim cc müminlerle beraberdir. (Enfal:19). Fakat onlar Müslümanlık aşamasında kaldılar, müminlik aşamasına yükselemediler. Rabbim cc buyuruyor ki: 
Onların çoğu mümin değildirler. O halde müminler kimlerdir?
Buna da Kur’an-ı Kerim şöyle cevap veriyor:
Onlar:
Günahlarından uzaklaşan tövbekârlar,
ibadetlerine devam eden âbidler, 
Rabbim cc hamd edenler,
lezzetlerden uzaklaşarak oruç tutan zahitler,
rükû ve secdeleriyle Rabblerine cc boyun eğenler, 
iyiliği emredip, kötülüğü engelleyenler ve Rabbim cc belirlediği sınırları aşmayanlardır.” (Tevbe 112)
Yani Rabbim cc zaferi galibiyeti, hâkimiyeti ve yüksek bir durumda bulunmayı müminlere vaat etmiştir, Müslümanlara değil.
Müslüman ile mümin arasındaki farkı mukayeseli olarak açıklayan güzel bir yazı. Paylaşmak  istedim.
Günahlarından uzaklaşan, ibadetlerine devam eden, iyiliği emredip, kötülüğü engelleyen ve Rabbim cc belirlediği sınırları aşmayan mümin lerden olabilmek duasıyla.  CumamızHakta olan hayirli Dileklerimiz kabul makbul olsun İnşaallah

HAKAN POLAT
TÜRKİYE GENÇLİK TEŞKİLATI
GENEL BAŞKANI