Bahçeye uğratıp yolu

Seherde dinle bülbülü

Nameler okuyor dili

O gülüne aşık olmuş

Çalı dibinde yuvası

Ne kadarda hoştur sesi

Ötmektir tek sermayesi

O gülüne aşık olmuş

Hep gülümdiye inliyor

Dertliler onu dinliyor

Kimler derdini anlıyor

O gülüne aşık olmuş

Bak onda gönül yarası

Gülle açılmış arası

Onunda vardır töresi

O gülüne aşık olmuş

Ödüoğlu haller böyle

Kimi Mecnun, kimi Leylâ

Neler yaratmış bak Mevlâ

O gülüne aşık olmuş