KÖYLER  HEP VİRANA  DÖNMÜŞ EMMİLER

Kalmadı sürüler, çobanla ağlar
Köyler  hep virana, dönmüş  emmiler
Nerde mor sümbüllü, güzelim bağlar
Köyler hep virana dönüş emmiler

Atların  asılı, durur  eyeri
At'ta yok kalmadı, hiçbir. değeri
 Samana hasettir, şu harman yeri
Köyler hep virana dönmüş emmiler

Çayı zor atlardık, suya düşmeden
Hiç tokaç sesleri, gelmez çeşmeden
Yemlik, çıtlık yerdik, toplar  pişmeden
Köyler hep virana  dönmüş  emmiler

Yavrular  akkaşı, görmedi bilmez
Damları  çatılıdır  çorakta gelmez
O eski dostluğu, arayan var  bulmaz
Köyler hep virana dönmüş emmiler 

Bahçe oldu  bizim, eski havar'lar
Bak simdi içerde , yatar zağarlar
Ne koyun , ne inek, yokki sağarlar
Köyler  hep virana dönmüş emmiler 

Kalburla, gözerler müzelik oldu
Haral, çuval, onlar yok nerde kaldı
Köylü paketle, unu hazır aldı
Köyler hep virana dönmüş emmiler 

Gözüm bakar vallah, boş köse başı
Dökülmüş hep yerde, o köşe taşı
Bakın, çorba olmuş tarhana aşı
Köyler hep virana dönmüş emmiler 

Kime sorsan yanar, garip sineler 
Yokartık o' umur  çekmiş nineler
Kalmadı güzelim, kokan kınalar
Köyler hep virana dönmüş emmiler 

Ödüoğlu şaşkın, gülmeyin sakın
Bu millet nereye, ediyor akın
Can köylüm takliti, hepten bırakın
Köyler hep virana dönmüş emmiler. 

Ahmet Ulusoy 
03/02/2024  
Karaağaç

Akkaş : çorak kazılan arazinin ismi

Haral: un , kepek, vs, şeylerin konduğu çak büyük çuval
Çuvâl: eskilerde  dokunarak  yapılan  büyük torba