Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 13. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Merkezi Dersliklerde yapılan açılış toplantısı ile başladı.

1231546548749846

  Açılış toplantısına Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Aktan, Genel Sekreterimiz Dr. Öğr. Üyesi Şevket Evci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erman Yükseltürk, Dekan Yardımcısı ve Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran, akademik ve idari personelimiz, özel eğitim öğretmenleri ile farklı üniversitelerden çok sayıda öğrenci katıldı.

  Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerimiz Samet Özkan Çelik ve Ezgi Nisa Koçak'ın müzik dinletisi ile devam etti.

1234564564897654

  Programın açılış konuşmasını yapan  Özel Eğitim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş, “Kongremize hoş geldiniz. Sizleri Kırıkkale Üniversiteside ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Özel Eğitim Bölümü olarak 5 yıl önce başlayan yolculuğumuz hızla devam ediyor. Seneye ilk mezunlarımızı vereceğiz. Özel eğitim öğretmen adaylarımızın hitap ettiğimiz öğrenciler kadar özel olduğunu biliyoruz. Kurulduğumuzdan bu yana yaptığımız çalışmalarla, etkinliklerle alanımıza katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu çalışmaların sahadaki olumlu etkilerini görmek bizleri daha fazla çalışmaya teşvik ediyor. Bu bilinçle Kırıkkale Üniversitesi ev sahipliğinde 13. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’ni düzenliyoruz. Bizlere öncülük eden hocalarımızdan aldığımız bayrağı daha ileri taşıma çabası içerisindeyiz. Kongremizin hepimiz adına faydalı geçmesini dilerim. Üniversite yönetimimiz ve sponsorlarımız başta olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim. Sayın Kırıkkale Üniversitesi Rektörüe özel eğitim konusunda gösterdiği hassasiyet dolayısıyla özellikle teşekkür etmek isterim.” dedi.

12315465474897456465

  Doç. Dr. Kürşat Öğülmüş’ün konuşması sonrasında Özel Eğitim Bölümümüzü ve yaptıkları etkinlikleri anlatan video izlendi.

  Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erman Yükseltürk, “Kırıkkale Üniversiteside sizleri ağırlamaktan çok memnunuz. Özel Eğitim Bölümümüz kısa bir zaman önce kurulsa da dikkate değer çok sayıda çalışmalara imza attı. Verimli tartışmaların olduğu, herkes adına faydalı bir kongre olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

12315644897465

  Programda konuşma yapan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Sedat Aktan, ''Değerli misafirlerimiz, Sayın Rektör Hocamız adına hepinize Kırıkkale Üniversitesie hoş geldiniz diyorum.  Sayın Kırıkkale Üniversitesi Rektörü dün gece yurt dışından döndü. Bugün de bakanlıkta önceden planlanmış toplantısı olduğu için etkinliğimize katılamadı. Sizlere selamlarını iletti.  Etimolojiye ilgim var Özek kelimesi üzerinden bir şeyler söylemek istiyorum.  Özek Tatarca’da kullanılan bir kelime. Öz kelimesinden ek yapım ekiyle üretilmiş bir kelime. Arapça bir kelime olan nüve, çekirdek anlamına geliyor. Eğitim özel bir alan fakat sizler daha da özel spesifik alanda çalışacaksınız.  Dolayısıyla ben bu nüveyi, özeği, çekirdeği görüyorum. Sizlere de bu hayat yolunda başarılar dilerim. Ben Kırıkkaleliyim ama uzun yıllar Isparta'da görev yaptım. 2019 yılında dekan olarak Kırıkkale'ye gelmiştim. Yaptığım bir araştırma kapsamında özel eğitim gereksinimi duyan kişi sayısının Türkiye ortalamasının biraz üzerinde olduğunu gördüm.  Dolayısıyla Rektör Hocamızın ilgisi ilimizin demografik yapısından kaynaklanıyor. İnsan çevresine duyarsız kalmazsa bir şeyler yapma gereği hissediyor. Çünkü evde bazen çocuğunuzun dişi ağrır, başı ağrır o geceyi geçiremezsiniz. Bazı aileler daha zor bir imtihanı ömürleri boyunca yaşıyorlar. O yüzden çok anlamlı ve özel bir alanda çalışmalar yaptığınızı düşünüyorum. Kongrenin verimli olmasını diliyorum. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz.'' dedi.

98798784654654

  Program, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Vuran’ın “Özel Eğitim ve Teknoloji” konulu sunumu ile devam etti.

  Prof. Dr. Sezgin Vuran konuşmasında, “Sayın Rektör Yardımcım, değerli meslektaşlarım ve değerli öğrenciler; 13. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’ne hepimiz hoş geldik. 1983 yılında İnşaat Mühendisliği Bölümü’nü bırakarak Özel Eğitim Bölümü’ne geçtiğim için kendimle gurur duyuyorum. Yapabileceğim bir mesleğe hiç kimsenin bilmediği bir zamanda başladım. Bugüne kadar taşıdığımız bayrağı gençlere devrettik. Özel Eğitim Bölümleri üniversitelerde en fazla etkinlik yapan bölümlerin başında geliyor. Çünkü bizler farkındalık oluşturmak zorundayız.” dedi.

2132145645465454

  Geçmişten günümüze araştırmalara yansıyan teknoloji temalarından örnekler veren Prof. Dr. Sezgin Vuran, “Öğrencilerin bireysel özelliklerine uygun öğrenme ve öğretme olanakları sağlaması nedeniyle teknoloji; öğretim yöntem ve tekniklerinin etkililiklerini ve verimliliklerini arttırır, öğrencilerin yaşadıkları güçlükleri hafifletir, öğrencilerin özelliklerine özgü sınıf içi etkinlikleri şekillendirir. Özel gereksinimli öğrencilerin öğretim ortamlarına teknolojinin entegre edilmesi; öğrencilerin akademik ilerlemelerine, duygusal gelişimlerine ve motivasyonlarına önemli katkılar sunmaktadır. Özel eğitim alanında çalışan eğitimcilerin, öğrencilerin öğrenme fırsatlarını artırmak için teknolojinin entegrasyonu konusunda bakış açılarını geliştirmeleri ve teknolojik gelişmelere yönelik açıklamaları, çizimleri, modelleri, ilkeleri ve stratejileri kazanmaları gerekmektedir. Belda-Medina ve Goddard (2024) yaptıkları araştırmada, yapay zeka araçlarını kullanarak iş birlikli dijital hikaye oluşturmaya yönelik pratik deneyimin, öğretmen adaylarının teknoloji entegrasyonuna yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. Günümüzde öğretmenlerden beklenen özel gereksinimli bireylerin yaşamını kolaylaştıran araç ve yöntemlerin kullanılması konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalarıdır.” şeklinde konuştu.

  26-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen kongre kapsamında farklı üniversitelerden  çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katılımıyla özel eğitimin güncele ve geleceğe ilişkin yönlerinin ele alındığı 19 sözlü oturum, 15 konuşma, 3 çalıştay ve 1 panel yapılacak.

  13. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, Kırıkkale gezisi ve Prof. Dr. İbrahim Halil Diken'in, “Öğretimde Kolaylaştırıcı Olma: Etkileşimle Oyna, Fark Ettir, Öğret” konulu çevrimiçi sunumuyla sona erecek.

Kaynak: Kırıkkale Üniversitesi