Bugün birlik olma günü,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Duymayana duyuralım,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Yokları hep var edeniz,

Bomba, Silah, üreteniz,

Ürkek korkak durmayız,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Hepten ayağa kalkalım,

Gece gündüz çalışalım,

Parklarda oturmayalım,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Köylüsüyle, çiftçisiyle,

Emeklisi, Memuruyla,

Sendikası, işçisiyle,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Ayrı gayrı durmayalım,

Gelin canlar bir olalım,

Her yanlışa dur diyelim,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Çalışmadan duranlara,

Birliğimiz, bozanlara,

Yeter artık dur diyelim,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Kin nefreti yok edelim,

Sevgide, birlik olalım,

Gel sesimiz, duyuralım,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Düşmanlar birlik oluyor,

Müslümanlar, Ayrışıyor,

Şu, uykudan, uyanalım,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,

Gelin yan yana duralım,

Birbirimiz, Üzmeyelim,

Türkmenoğlu da söylüyor,

Kalk, Ayağa, Kırıkkale,