Resul Akdağ başkanlığında kurulan Kırıkkale Gönüllüleri Birliği haftalık Kamuoyu bildirisini bu defa Kırıkkale Üniversitesi ve şehir işbirliği üzerine görüşlerini aktardı.
Gönüllüler Birliği'nin yönetim kurulu üyelerinden Doç. Doktor Halil Murat Ünver tarafından hazırlanan işbirliği yöntemleri hakkında şu açıklama yapıldı.
Birliğimizin üniversite sorumlusu Doç.Dr. Halil Murat ÜNVER Bey Kırıkkale’nin Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale Belediyesi’nin işbirliği yapması suretiyle kalkınacağını ifade ederek bu iş birliğini yapmak için kullanılacak bazı yöntemleri sıraladı;
1. Sanayi İşbirliği: Kırıkkale Üniversitesi, yerel sanayi kuruluşları ve işletmelerle işbirliği yapabilir. İşbirliği çerçevesinde, öğrencilere staj ve proje fırsatları sağlanarak, üniversitenin akademik birimlerinin endüstri ihtiyaçlarına daha etkin bir şekilde cevap vermesine imkan tanır.
2. Araştırma ve Geliştirme Projeleri: Üniversite, yerel işletmelerle (MKE, ROKETSAN (Dinek dağına kurulan tesisin yan sanayisinin Kırıkkale’de faaliyete geçmesi sağlanmalıdır), Silah İhtisas Organize Sanayi, Organize Sanayi şirketleri) ortaklaşa araştırma ve geliştirme projeleri yürüterek, endüstriye katkı sağlayabilir. Bu tür projeler, hem öğrencilere hem de akademisyenlere pratik deneyim kazandırabilir ve şehirdeki işletmelerin rekabet avantajını artırabilir.
3. Eğitim Programları ve Seminerler: Üniversite, yerel iş dünyası için özel eğitim programları ve seminerler düzenlenebilir. Bu etkinlikler, işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanabilir ve işgücü yeteneklerini geliştirmek amacıyla düzenlenebilir.
4. Girişimcilik ve İnovasyon Destekleri: Kırıkkale Üniversitesi, girişimcilik ve yenilik konularında destekleyici programlar oluşturabilir. Bu programlar, öğrencilere girişimcilik becerilerini geliştirme ve kendi işlerini kurma konusunda yardımcı olabilir.
5. Sosyal Sorumluluk Projeleri: Üniversite, şehirdeki toplumsal ihtiyaçlara yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılabilir. Bu, üniversite ile şehir arasındaki bağları güçlendirebilir ve toplum için faydalı projelerin hayata geçirilmesine olanak tanır.
6. İletişim ve İlişki Yönetimi: Üniversite, şehirdeki yerel yönetimler, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli iletişim kurabilir. Bu, ortak çıkarlara dayalı işbirliklerini geliştirmek için önemlidir.
7. Kampüs Dışı Etkinlikler: Üniversite, kampüs dışında düzenlenecek etkinliklere ve projelere aktif olarak katılabilir. Bu, üniversite personeli, öğrenciler ve şehir sakinleri arasındaki etkileşimi artırabilir.
Bu yöntemler uygulanarak Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale şehri arasındaki işbirliğini artırabilir ve hem üniversitenin hem de şehrin kalkınmasına katkıda bulunabilir.
Bir üniversitenin bir şehre getirisi sadece esnafın para kazanması değildir. Etkinlikler artırılmalı ve Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale halkına daha çok dokunmalı, çok farklı alanlarda katkı sağlamalıdır.
Ancak tüm bu katkının sağlanması Kırıkkalelilerin talebi ile olabilir. Bunun işbirliğinin organizasyonunu yapmak Belediye Başkanına düşer. Her ne kadar üniversite kurulduğundan bu yana zaman zaman bazı faaliyetler gerçekleştirilmiş olsa da çok çok daha fazlası gerçekleştirilebilirdi. Artık Kırıkkale’de zihniyetlerin değişmesi, yöneticilerin Kırıkkalelilerin ihtiyaçlarına, gelişimlerine katkı sağlayacak işbirliği içinde bulunmaları gerekmektedir.
Bu yüzden YEREL SEÇİMLERDE ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNİ HER AN GÜNDEMİNDE TUTACAK BİR BELEDİYE BAŞKANININ SEÇİLMESİ KIRIKKALE HALKININ ÜNİVERSİTEDEN İSTİFADESİNİN ARTIRILMASI HUSUSUNDA BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR.
Doç.Dr. Halil Murat ÜNVER’in yukarıda anlattıklarına uyulduğu takdirde Kırıkkale kalkınacaktır ve böylece Kırıkkale insanı mutlu ve Kırıkkale’miz de güzel yaşanabilir bir şehir olacaktır. Bu duygularla bütün hemşerilerimizin cuması hayırlı olsun.
Kaynak: Haber Merkezi