T.C.
KESKİN(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Keskin İlçe, ÇAMURABATMAZ Mahalle/Köy, 111 Ada, 10 Parsel, Taşınmaz KIrıkkale ili Kesk ...

Adresi : Kırıkkale İli Keskin İlçesi Çamurabatmaz Köyü Keskin / KIRIKKALE
Yüzölçümü : 36.455,02 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 1.081.984,99 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2024 - 13:34
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/08/2024 - 13:34
Bitiş Tarih ve Saati : 05/09/2024 - 13:34

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr