Örnek No:55*

T.C.
ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2022/559 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

 

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup, mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/559 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
Özellikleri : Ankara İli, Altındağ İlçesi, Anafartalar Mahallesi , 825 Ada, 2 Parselde kayıtlı Apartman ve İki Dükkan Nitelikli taşınmazın 7/48 hissesi satılacaktır. Ana taşınmaz; betonarme yapı tarzında 2 Bodrum Kat+ Zemin Kat+ 1 Asma Kat + 5 Normal Kat olarak inşa edilmiştir. Yerinde yapılan ölçümlere göre kullanım alanı; net 1.915,00 m2, brüt 2.208,00 m2 dir. (Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.)
Adresi : Hacı Bayram Mahallesi Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi Ferikoğlu İşhanı No:7 Altındağ / ANKARA
Yüzölçümü : 282,00 m2
İmar Durumu :Ankara Büyükşehir Belediyesinin dosyada mevcut yazılarında Altındağ İlçesi Anafartalar Mahallesi, 825 ada, 2 parselin İmar İdare Heyetinin 28.04.1939 tarih ve 229 sayılı kararı ile onaylanan 5590/1 nolu parselasyon planı kapsamında kaldığı, belirtilmiştir. Parsel yol, yeşil alan vb. faktörlerden etkilenmemekte olup net imar parselidir.
Kıymeti : 3.069.792,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/127 Esas sayılı dosyasından ihtiyati tedbir şerhi konulduğu , mahkemenin cevap yazısında tedbirin icraen satışa engel olmadığı hususu belirtilmiştir.
Ankara 8. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/1120 Esas sayılı dosyasından İzale-i Şuyu davası açılmış,
mahkemenin cevap yazısında icraen satışa engel olmadığı hususu belirtilmiştir.
Artırma Bilgileri :

1. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/06/2024 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/06/2024 - 11:04

2. Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/07/2024 - 11:04
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 11:04

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: ilan.gov.tr