Açılır gökyüzü 
Akar ırmaklar içimize
Doğar güneş kalbimize
Göklerle dolar ruhumuz
Kalbini özler insan

Kalp
Hüzün dolar
Muhabbet bulur
Genişler yol
Akar içimize
Derdimiz olur
Gönlümüz 
Azık edinir
Derdini

Gönülle
Çıktığımız yollar
Engelle dolar
Sisler boğar
Yol yorar
Hatalar doğar

Yanılırız yollarda
Yaralanırız
Kalbimiz
Kıblemiz olur 
Yetime gelen inşirah 
Gelir bize de 
Sarılır yaralarımız

Yol uzun
Yarın bilinmez
Kalp yükümüz
Kader hükmümüz
Kalp yüklenir
Hisseder 
Yol gider

Kalp düşer
Düş görür
Kırıklar 
Acılar
Hatıralar
Yüklenirsin 
Kalbinle
Kader 
Çıkan yollar
Gül açar 
Güzellik saçar
Direnç verir 
Bu kirli dünyaya