Memur-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yasin Pekuz, öğretmenlik mesleğinin adına ve itibarına yakışan bir meslek kanunu talep ettiklerini belirtti. Pekuz, öğretmenler için daha adil ve saygın bir çalışma ortamı sağlanması amacıyla çeşitli taleplerini dile getirdi.

Pekuz’un talepleri arasında, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik için hizmet sürelerinin sırasıyla 5 yıl ve 10 yıl olarak belirlenmesi bulunuyor. Ayrıca, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Müfettişi, Şube Müdürü, Eğitim Uzmanı ve Araştırmacı kadrolarında bulunanlara uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları verilmesi ve bu unvanların mali haklarından yararlanmaları isteniyor.

Öğretmenler için hazırlanan meslek kanunu taslağına göre, eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmede uzun ve ciddi bir süreç öngörülüyor. Bu sürece tabi tutulan eğitim kurumu yöneticilerinin görevlendirme yerine atamalarının yapılması, 4 yılda bir keyfi değerlendirme yerine kadrolu güvence verilmesi ve yöneticilik görevinin ikincil görev olmaktan çıkarılması talepler arasında yer alıyor.

Pekuz, sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılmasını ve eğitimcilere yönelik şiddete karşı caydırıcı yaptırımlar getirilmesini de istediklerini ifade etti. Ayrıca, adaylığı kaldırılmış tüm öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanması ve ek ders birim ücretine esas gösterge rakamının 230’a çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Öğretmen mesleğini güvencesiz hale getirecek ve öğretmeni müfettiş raporlarıyla geri hizmete çekme yönündeki yasal düzenlemelerden vazgeçilmesini isteyen Pekuz, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan yönetici ve öğretmenlere ilave mali haklar verilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, terör eylemleri veya terörle mücadele sırasında vefat edenlere şehit, yaralanan veya engelli hale gelen eğitim çalışanlarına da görev malüllüğü ve vazife malüllüğü hakkı tanınmasını talep etti.

Memur-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Yasin Pekuz, bu taleplerin öğretmenlerin çalışma şartlarını iyileştirerek mesleklerinin itibarını artıracağını ifade etti.

Kaynak: Memur-SEN