Yine arşife seksen beşe gidelim.

Nice çileleri çektim Hergün gözyaşları döktüm

Köşede boynumu büktüm Kaldım gurbet ellerinde

Her yıl özlemim katlandı Sanki yollarım kitlendi

Yâdelde bayram kutlandı Soldum gurbet ellerinde

El'i elimizde ayrı Dil-i dilimizden ayrı

Yolu yolumuzdan ayrı Yıldım gurbet ellerinde

Yıllar geçti Esslingen'de Kalmadı o gençlik bende

Gamla doluyum bugünde Doldum gurbet ellerinde

Çekmeyen bilmezki bunu Gelmiyor gurbetin sonu

Yâdel öldürecek beni Puldum gurbet ellerinde

Gelen çekiliyor başa Yıl geldi seksen beş'e

Bakın şu gözdeki yaşa Çuldum gurbet ellerinde

Ödüoğlu geldi dile Bülbüle döndü bülbüle

Çok kan tükürdüm mendile Ödü gurbet ellerinde