ÇOK YANDI BAĞRIM OY DÜNYA

Atmış yıldır hep yoldayım
Bıktım usandım, duy Dünya
Söyle  mânen ne haldeyim
Ölmeden anlat, hey Dünya

Dalıyorum hep geçmişe
Nice taşlar değdi dişe
Gelmeyen kalmadı  başa
Bu yaşamaksa, say Dünya

Gözyaşı ile yeşerdim
Düz yolda dahi şaşardım
Ne yitirdim ne başardım
Bu gariban pek, toy Dünya

Gezdim geldim yâdelleri
Gördüm çok garip hâlleri
Boyun bükmüş Türk gülleri
Çok yandı bağrım, oy Dünya

Gurbetin derdi pek acı
Çok sızladı burnum ucu
Türk'ü görüyorlar  öcü
Bitmedi ağrım, ay Dünya

Gurbet'ten el,boş dönünce
Dostlar dağıldı yanınca 
Şu boşluğa  inanınca 
Yıktı  içtiğim , çay Dünya

Ödüoğlu çok elendi,
Hiç yağmadı  hep bulandı
Kader peşinde  dolandı
Gidene dedim, hay Dünya