Nerde doğdun neler ettin,
Böyle Çoban Ahmet böyle,
Elde deynek davar güttün,
Öyle çoban Ahmet öyle.

Niye terk ettin yurdunu,
Soran yokmuydu derdini,
Gördüğün dağlar ardını,
Söyle Çoban Ahmet söyle.

Neden boynun büyülüyor,
Gözyaşların dökülüyor,
Sana hoyrat bakılıyor,
Ağla çoban Ahmet ağla.

Bilerek atıldın kor'a,
Azıyor gönlünde yara,
Kulu değiştiren para,
Çağla çoban Ahmet çağla.

Cennet vatan'da doysaydın,
Üstün yamalı giyseydin,
Çan deyil ezân duysaydın,
Eyle çoban Ahmet eyle.

Tatmayan bilmez, çok acı,
Özlediğin, ana bacı,
Yâdeller pek fena, feci
Bağla çoban Ahmet bağla.

Aşık Ahmedi duâda,
Yardım eylesin Hüdâ,
Gitsem geri gelmem bi'da,
Neyle çoban Ahmet neyle.

Yine seksenli yıllardan esinti.
1982,Esslingen Almanya