BUNLARI BİLEK BU SEÇİM

Ne getirip ne, götürür
Bizde görelim bu seçim
Dostluk  bağını  bitirir
Sevgi örelim bu seçim

Hür irade hoş işlesin
Yâni kardeşlik başlasın
Adaylar kini  boşlasın
Elele olak  bu seçim

Karışmayın  hiç suçlara
Dokunma sakal saçlara 
Benzetelim hoş maçlara
Birlikte gülek bu seçim

Komşu,  köylü ahrabayız
Biz seçmen bizde adayız
Hergün'de bir aradayız
Bunları bilek bu seçim.

Çalışana hep  ey'ilek
Biz hizmet ehliyle olak 
Eğlenek birlikte gülek 
Oynayıp çalak bu seçim

 Bütün il, ilçe köylerde 
Sabır ağlarda beylerde
Yalan söylemez oylarda
Doğruyu bulak bu seçim

Ödüoğlu  sevgi dola
De!  millete hayır ola
Dağılalım  güle, güle
Tatlıca kalak bu seçim.