Riyasız işimiz, yoktur
Bizler ne hallere geldik,
Haramla karnımız yoktur
Bizler ne hallere geldik

Yalan, dolan ,çalan bizde
Her bölücü pilân bizde
Ağlayan'a, gülen bizde
Bizler ne hallere geldik

Yetim hakkı yutar olduk
Kurur şeref satar olduk
Ağlamaktan beter olduk
Bizler ne hallere geldik

Bölücüyle aynı kare
Nerde âhlâk nerde töre
Uçuruma göre, göre
Bizler ne hallere geldik

Gözümüz parada pulda
Giden yok doğru bir yolda
Ne sağda düzen ne solda
Bizler ne hallere geldik

Sevindik komşu derdine
Lekeler attık merdine
Yamyam'mı dolmuş yuduna
Bizler ne hallere geldik

Bakma kan ağlar özümüz
Güvene muhtaç sözümüz
Nasıl oğlumuz kızımız
Bizler ne hallere geldik

Bakın güven yitti dünden
Çıkar sağlarız hep kinden
Vallah çok ıradık dinden
Bizler ne hallere geldik

Aşık Ahmet hep der sana
Çare aran yana yana
Bir çıkar yol göster bana
Bizler ne hallere geldik.