Bir zamanlar Kırıkkale (1940'lı yıllar)

Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan ilk şehir olma özelliğini taşıdığı için 'Cumhuriyet şehri' olarak da adlandırılan Kırıkkale'nin 100 yıllık geçmişi bir nevi Cumhuriyet tarihinin özeti gibi.

 1925 yılında sonra Top fabrikasının Kırıkkale'ye kurulması ve devamında Makine Kimya Endüstrisi Silah fabrikalarının çoğalması ile beraber Anadolu Bozkırında 12 haneli Kırık Köyü şehirleşme yolunda hızla adım attı.

Makine Kimya Endüstrisine ait silah fabrikalarında ilk yıllar silahlı kuvvetler mensubu askerler görev aldı . Askerlerin tezgahlardan çekilmesi ile beraber Makine Kimya Kurumu komşu illerden gençleri işe alarak aş ve iş imkanı sağlayan bir şehir konumuna geldi. Bu hareketlilik Kırıkkale'yi kasaba konumuna getirirken kentleşmede hızlandı. Yeni yeni mahalleler kurulmaya başlandı .Fotoğrafta görmüş olduğunuz 1940'lı yıllara ait Hürriyet Caddesi'nin Fotoğrafı Caddenin sol kısmında İş Okulu'nun temel çalışmaları ve Yıldız Hamamı inşaatı görünmektedir.

Kaynak: Haber merkezi