Kamu emekçilerini hedef alan yeni tasarruf paketiyle ilgili olarak KESK Kırıkkale Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Kırıkkale Şube Başkanı Ayşe AVCI sert bir açıklamada bulundu. Avcı, emekçilerin, üretenlerin, ve bütçenin temel gelir kaynağı olan dolaylı ve dolaysız vergileri en çok ödeyenlerin yeni bir saldırı paketiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Neo-liberal Politikaların Yansıması

Açıklamasında, tasarruf paketinin IMF'nin hazırladığı kemer sıkma politikalarının bir kopyası olduğunu vurgulayan Avcı, bu paketin kamusal hizmetlerin şirketlere devredilerek kamunun tasfiyesinin amaçlandığı neo-liberal politikaların devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Tasarruf değil, daha fazla yoksulluk, işsizlik ve güvencesizlik getirecek bir paket olduğunu belirtti.

Savunma ve Güvenlik Harcamaları İstisna Tutuldu

Avcı, paketin içeriğine dair yapılan değerlendirmelerde, savunma ve güvenlik harcamalarının tamamen istisna olarak tutulduğuna dikkat çekti. Özellikle bu alana yapılan kaynak aktarımının son yıllarda hızla arttığını ve paketin bu eğilimi desteklediğini belirtti.

Kamu Hizmetlerine Yönelik Kısıtlamalar

Kamu hizmetlerine yönelik kısıtlamalara da değinen Avcı, mevcut durumda kamu hizmetlerinin özelleştirme politikalarıyla piyasaya açıldığını ve bütçeden ayrılan payın her geçen yıl düşürüldüğünü dile getirdi. Özellikle eğitim hizmetlerine ayrılan payın dip seviyelere indirildiğini belirterek, kamu hizmetlerinin kısıtlanmasının toplumun genel sağlığını, eğitimini ve ulaşımını olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

İşsizlik Sorunu ve Kamu İstihdamı

İşsizlik sorununa da dikkat çeken Avcı, işsizlik oranlarının yüksek olduğu bir dönemde kamuda personel alımının emekli olanlarla sınırlanmasının gençlerin umutlarını söndüreceğini ve çaresizliğe sevk edeceğini belirtti. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı verilerine göre, öğretmen açığı olduğunu ve acilen istihdam edilmesi gereken kişi sayısının yüksek olduğunu vurguladı.

Emeklilik Yaşı ve Güvencesiz İstihdam

Emeklilik yaşının arttırılmasına ve güvencesiz istihdamın yaygınlaştırılmasına da tepki gösteren Avcı, kamu emekçilerinin maaşlarının düşük olmasına rağmen emekli olmalarının önündeki engellerin arttığını dile getirdi. Bu durumun emekçileri zor durumda bıraktığını ifade etti.

Toplu Sözleşme ve Servis Hizmetlerinde Kısıtlamalar

Toplu sözleşme ve servis hizmetlerinde yapılan kısıtlamalara da değinen Avcı, bu adımların hukuksuz olduğunu ve konfederasyonlarının bu durumu yargıya taşıyacağını belirtti.

Avcı, kamuda tasarruf ve verimlilik paketi adı altında sunulan ancak aslında emekçilere yönelik bir kemer sıkma paketi olduğunu belirterek, emekçilerin haklarını savunmak için mücadele edeceklerini vurguladı. Avcı, halktan destek isteyerek, bu saldırı paketine karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırdı.

Kaynak: Eğitim-SEN