Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Ayşe Avcı, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının son günlerinde yaptığı açıklamada, eğitimde yaşanan sorunların artarak devam ettiğini belirtti. 14 Haziran Cuma günü sona erecek olan eğitim-öğretim yılı hakkında çarpıcı veriler paylaşıldı.

Öğrenci ve Okul Sayıları

MEB’in örgün eğitim istatistiklerine göre Türkiye’de örgün eğitimde (resmi+özel) 17,5 milyon öğrenci bulunmakta. Toplam 75 bin 19 eğitim kurumu/okul içinde devlete ait kurum/okul sayısı 60 bin 734 (yüzde 81), özel okulların sayısı ise 14 bin 281 (yüzde 19). Devlet okullarında okuyan öğrenci sayısı 15 milyon 887 bin 296 (yüzde 80), özel okullarda okuyan öğrenci sayısı 1 milyon 670 bin 729 (yüzde 8), açık öğretimde okuyan toplam öğrenci sayısı ise 2 milyon 346 bin 654 (yüzde 12).

Öğretmen Sayıları

Türkiye çapında devlet ve özel okullarda toplam 1 milyon 154 bin 383 öğretmen görev yapmakta. 2023-24 eğitim-öğretim yılı sonu itibariyle devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 974 bin, özel okullarda çalışan öğretmenlerin sayısı 180 bin civarında. Sözleşmeli istihdam edilen öğretmen sayısı 50 bin 182, devlet okullarında ek ders karşılığı çalıştırılan ve tamamı asgari ücretin altında ücret alan ücretli öğretmenlerin sayısı ise 90 bine yakındır.

Eğitimde Yaşanan Sorunlar

Eğitim-Sen, Diyanet İşleri Başkanlığı ve çeşitli vakıf ve derneklerle iş birliği halinde hayata geçirilen ÇEDES benzeri proje ve protokollerin eğitimi olumsuz etkilediğini vurguladı. MESEM projesiyle öğrencilerin stajyer emeği adı altında ucuz işgücü olarak kullanıldığını belirten Ayşe Avcı, eğitimin çeşitli sorunlarla boğuştuğunu dile getirdi.

Çocukların Haklarına Yönelik Tehditler

Çocukların sağlıklı gıdaya, suya, eğitime erişememekte, çocuk yaşta evlendirilmekte, istismara uğramakta ve tutuklanmakta olduğu belirtildi. Son 22 yılda 17 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısının 577 bin 49, 15 yaşın altında doğum yapan çocuk sayısının ise 21 bin olduğu ifade edildi.

Öğrencilerin Beslenme Sorunu

Eğitim-öğretim yılında öne çıkan sorunlardan biri de öğrencilerin beslenme sorununa ilişkin oldu. Pek çok öğrencinin okula kahvaltı yapmadan gitmekte ve okulda yemek yemeden günü tamamladığı belirtildi. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının 3-4 kat artmasıyla ailelerin bu ürünlere ulaşmasının zorlaştığı ifade edildi.

Kamu Kaynaklarının Özel Okullara Aktarılması

Kamusal bir hak olan eğitimin ticarileştiği ve özel öğretimin örgün eğitim içindeki payının 2002’de yüzde 1,9 iken, 2023’te yüzde 9,3’e yükseldiği belirtildi. Özel okulların devlet okullarına oranının yüzde 24’e dayandığı vurgulandı.

Müfredat Değişiklikleri ve Laik Eğitim

Yeni müfredatın iktidarın siyasi programına paralel olarak hazırlandığını belirten Ayşe Avcı, laik ve bilimsel eğitimin geri plana itildiğini ifade etti. Laik eğitimde müfredatın dini kurallara göre değil, bilimsel bilgiler üzerine kurulması gerektiğini vurguladı.

Ataması Yapılmayan Öğretmenler ve Mülakat Uygulaması

Mülakat uygulamasının adaletsizliklere neden olduğunu belirten Eğitim-Sen, okullarda halen 90 bine yakın ücretli öğretmen istihdam edilmekte olduğunu ve çok sayıda branşta acil öğretmen ihtiyacı bulunduğunu ifade etti.

Laik Eğitim ve Laik Yaşama Yönelik Saldırılar

Eğitim-Sen, laik eğitime ve laik yaşama yönelik saldırılara karşı mücadelelerinin süreceğini belirtti. İktidar destekli kişi ve kurumların laik eğitim ve yaşam karşısındaki tehditlerinin artarak devam ettiğini vurguladı. Eğitim-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Ayşe Avcı, bu mücadeleyi kesintisiz sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Eğitim-SEN