Aşık Ödüoğlu 
Köylü çocuğunun, belli halından
Sende koyun  kuzu, güttünmü hocam
Taze meyveleri, yolup dalından 
Komşulara ziyan, ettin mi hocam

Aşık Selimi 
Erken göçtük şehre yasamadimki.
Kuzu mal güdecek halim mi vardı?
Sehirde cedleri asamadimki
Bag bahce yolacak dalım mı vardi?

Aşık Ödüoğlu 
Çıktı mı Çelebi, dağına yaya,
Orda sarıldınmı , yırtık aba'ya
Patoz'a sapatıp, kırık labaya,
Yorulupta  destek, tuttun mu hocam

Aşık Selimi 
Çıkamadım henuz yüksek dağına.
Azmi gittik köyün güllü bağına,
Geç geldik köyün o gençlik çağına,
Laba sap tutacak kolum mu vardi?

Aşık Ödüoğlu 
Çelebi yolunda kızak kaydınmı
Onca yolu geçtin, kışın buydunmu
Ayağına kara, lastik giydinmi
Güreş tutup kara, yattınmı hocam

Aşık Selimi 
Koyde akranlarla cok kızak kaydik
Hastalanirken hep küçük yastaydik.
Naylon ayakkabi hayal hastaydık
Iskarpin giyecek kulun mu vardı? 

Aşık Ödüoğlu 
Boz eşeğe binip, hiç seğittinmi
Acımadan ona imbal dürttünmü
O toprak sahada, pantol yırttınmı
Tuzak kutupta av, ettinmi hocam

Aşık Selimi 
Köyde boz eşeğe hiç binilmez mi?
Tepeye çıkarken tez inilmez mi?
Tarhana asiyla keş yenilmez mi?
Duz yoldan gidecek yolum mu vardi?

Aşık Ödüoğlu 
Kışın dambaşını, sen kürüdünmü
Diz boyunca karda, hiç yürüdünmü
Tarhana aşıda, içip yedinmi
Şimdide hepsini,  attınmı hocam 

Aşık Selimi 
Yaz gelince babam döven surerdi
Dam boyunca yagan kari kurerdi.
Acıkınca ebem dürüm dürerdi,
Ekmege surecek  balim mi vardi.

Aşık Ödüoğlu 
Ozan Ödüoğlu yalanı demez
Çocukken gülerek, câmide namaz
Kılarak aldın mı, adınmı sen haz
Hele şöyle bunu, ettin mi hocam.

Aşık Selimi 
Camide kılınır her vakit namaz,
Bundan alinmaz mi sevap ile haz.
Abdestle namazla hiç saka olmaz.
Günahsız gidecek sal'ım mı vardı.

29.11.2023 Aşık Ödüoğlu & Aşık Selimi