Siyaset, açtı  izleri,
Aday yarışı başladı
Bilmeyen, arar bizleri
Aday yarışı başladı

Kimi küsüp çekilecek
Şu, harcayıp  dökülecek
Siyâsi, çıkar ekilecek
Aday yarışı başladı 

Kayanlar var sağa, sola
Sebebi  çıkarm'ı  ola
Hele hâle bakın,  hâle
Aday yarışı başladı 

Yahu neden bunca çaba
Düşünsen sığmaz hesaba
Vatan, aşkı'mı  acab'a
Aday yarışı  başladı 

Bu henüz içte eleme
Duyurmakmı'ki âleme
Hayırlısı gelsin sılâm'a
Aday  yarışı başladı 

Belediye, ve muhtarlar
Gizli, çalışıp çok  terler
Seçimde birbirin yerler
Aday yarışı  başladı 

Bunlar tatlı bir temâşe
İşi bilen gelsin başa
Bakmasın kaldırım, taşa
Aday yarışı başladı 

Ayırıp bölmesin gelen
Bunu  yem bilmesin gelen
Tapusunu almasın gelen
Aday yarışı başladı 

İnan bizim gözümüz yok
O' tarakta bezimiz yok
Hiç kimseye sözümüz yok
Aday yarışı başladı 

Ödüoğlu  hayır diler
Hak'eden kişiler güler
Yakında meydanlar dolar
Aday yarışı başladı