Küçük dağın kışı sensin
Allah senin belân, versin
Her çıbanın başı sensin
Allah senin belân, versin

Düşmanları kalesisin
Türk,ün İslâm belâsısın
Tam dürzünün alasısın
Allah senin belân versin

Hainleri koruyansın
Türk, İslâm'a ürüyensin
Daha sana neler densin
Allah senin belân, versin

Bölücüye oldunkale
Garp'a kölesin köle
O ecelin tezden gele
Allah senin belân versin

Topladın hep yılanları
Vatan bölmek plânları
Mevlâ kahretsin onları
Allah senin belân versin

Düşman safında olanın
Hertür bölücü pilanın
Su yüzünde bak pilanın
Allah senin belân versin

Türk milleti bir bütündür
Sukutu bile çetindir
Bu vatan bu milletindir
Allah senin belân versin

Hep biriz bütünüz bakın
Şu kahbeliği birakın
Hal'ın gör Sur'ye Irak'ın
Allah senin belân versin

Ozan Ödüoğlu ağlar
Saygısı dilini bağlar
Sizde nifak seli çağlar
Allah şenin belân versin