KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2023/51) UYGULAMA ESASLARI

YAYINLANDI

 

 

 (TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR VE KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARI)

BAŞVURU SÜRESİ:

Başvurular 03/01/2024  tarihinde  başlayıp  19/02/2024  tarihi  saat  23:59’da  sona

erecektir.

BAŞVURU yapılacak YERLER

·           Program ile ilgilenen gerçek ve tüzel kişiler, başvurularını “www.tarimorman.gov.tr” internet adresinden yaparlar.  

PROJE BAŞVURU DOSYALARI

Proje başvuru dosyaları;

·           Başvuru formu,

·           Ekleri,

·           İşletme Planı,

·           Teknik Proje,

·           Destekleyici belgeler,

·           Satın alma belgeleri

olmak üzere beş ana bölüm halinde hazırlanmalıdır.

HİBE DESTEĞİ VERİLEN PROJE GİDER KALEMLERİ:

Yatırım uygulamalarına ait;

·           İnşaat işleri alım giderlerine,

·           Makine, ekipman ve malzeme alım giderlerine,

hibe desteği verilir.

EKONOMİK YATIRIM KONULARINDA YATIRIM TUTARI VE DESTEKLEME ORANI:

Yatırımcı Nev’i

Yeni Yatırım (TL)

Tamamlama Yatırımı (TL)

Teknoloji Yenileme/Kapasite Artırımı Yatırımı (TL)

Tüzel Kişiler

(Şirket, Koop., Birlik)

14.000.000-

12.000,00-

10.000,00-

Gerçek Kişiler

 

14.000.000-

12.000,00-

10.000,00-

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 3.000.001- Türk Lirasıdır.  Bu limitin altındaki   başvurular kabul edilmez.

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının %50’sine hibe yoluyla destek verilir.

 KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIM KONULARINDA;

 

Yatırımcı Nev’i

 

Yeni Yatırım/Teknoloji Yenileme/Kapasite Artırımı Yatırımı (TL)

 

Tüzel Kişiler (Şirket, Koop., Birlik)

 

3.000.000-

Gerçek Kişiler

 

3.000.000-

 

Hibeye esas proje tutarı alt limiti 100.000- Türk Lirasıdır. Bu limitin altındaki başvurular kabul edilmez.

Başvuruların kabul edilmesi halinde; hibeye esas proje tutarının

%50’sine hibe yoluyla destek verilir.

 TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLAR:

 YATIRIM KONULARI:

 Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanmasına Yönelik Yatırımlar,

      1)Tıbbi Ve Aromatik Bitkilere Yönelik Yatırımlar,

     2)Bitkisel Ürünlere Yönelik Yatırımlar,

     3)Hayvansal Ürünlere Yönelik Yatırımlar,

     4)Çelik Silo Konusuna Yönelik Yatırımlar,

     5)Soğuk Hava Deposu Konusuna Yönelik Yatırımlar)

 Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar;

 1) Kapalı Ortamda Bitkisel Üretime Yönelik Yatırımlar,

2) Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar,

3) Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar,

4) Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar,

5) Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Yatırımlar,

6) Büyükbaş Ve Küçükbaş Hayvan Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar,

7) Kanatlı Hayvan Kesimhanelerine Yönelik Yatırımlar.

 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımına İlişkin Yatırımlar (Bu Tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında değerlendirilir)

 Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar ;

 1) Denizlerde Yetiştiricilik

2) İç Sularda Yetiştiricilik

3) Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde Yetiştiricilik

Hayvansal Ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi Ve Depolanması Yatırımları,

 1) Hayvansal Orijinli Gübre

2) Bitkisel Orijinli Gübre

Tesisleri Hibe Desteği Kapsamında Değerlendirilir.

 Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında küçük ölçekli işletmeler (KÖİ) için YATIRIM KONULARI;

 

a) Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Yatırımları

B) Arıcılık Ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar

C) Bilişim Sistemleri Ve Eğitimi Yatırımları

Ç) El Sanatları Ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar

D) İpek Böceği Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

E) Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

F) Tarımsal Amaçlı Örgütler İçin Makine Parkı Yatırımları

G) Tıbbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Yönelik Yatırımlar

 

Proje başvuru detayları için Müdürlüğümüz Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğünden bilgi alınabilir.

                                                                                        Tel: 318/2242938- 134

KIRIKKALE İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

Haber: Yelda Kayhan

Kaynak: Haber Merkezi