Kırıkkale Memursen İl Başkanı Yasin Pekuz  şu sıralar pek gündemde olmamasına rağmen 28 Şubat zihniyeti ile ilgili açıklama yaparak dönemin Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerini suçladı.

“28 ŞUBAT ZİHNİYETİ KIRIKKALE’DE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ELİYLE HORTLADI”

Milletçe binbir emek ve çileyle bugünlere ulaştırdığımız seçkin eğitim kurumlarımızdan olan “İmam Hatiplerimizin” milletin değerlerine düşman ve inancına meydan okuyan 28 Şubat artığı kafalarca Kırıkkale’de örselenmesine asla izin vermeyeceğiz!!!

Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli bir Şube Müdürü; 20.11.2023 tarihinde, tek başına oluşturduğu bir tutanak ile İmam Hatip Ortaokullarımızda “Kanuna ve usule aykırı olarak öğrencilerin şubelere kız-erkek olarak ayrı ayrı dağıtıldığı tespit edilmiştir.” gibi gayri ciddi ve gayri hukuki bir iddiayla “İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerekli inceleme ve soruşturmanın yapılması gerektiğini” ileri sürmüştür.

Hem içerik hem de hukukî dayanakları itibariyle sorunlu olan bu tutanak, hak ettiği yere, yani çöp sepetine atılması gerekirken, ne yazık ki İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ciddiye alınmak gibi bir hukuksuzluğa konu edilerek inceleme başlatılmıştır.

İmam Hatip Okullarımıza başlatılan bu incelemede “sınıfların kız-erkek olarak neden ayrıldığı, neden kız ve erkek öğrencilerin aynı sınıfa karışık olarak konulmadığı ve karma eğitim yapılmadığı” gibi 28 Şubat zihniyetindeki milleti hizaya getirme heveslisi kafa yapısından çıktığı belli sorular sorulma cüreti ve hadsizliği gösterilmiştir.

Millî Eğitim mevzuatından bîhaber, ancak inceleme-soruşturma açtırma pervasızlığını göstermek suretiyle cehaletini sergilemekten çekinmeyen Kırıkkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü; karma eğitimin bir zorunluluk değil, takdir yetkisine açık şekilde “esas” olduğuna; eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre sadece kız veya erkek eğitimin mümkün olduğuna dair Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 15. maddesi hükmüne ve bu maddede eğitim yöneticisine tanınmış inisiyatife rağmen İmam Hatip Okullarında, kız-erkek sınıflarının ayrılmasını karma eğitime aykırı bulmak gibi bir hukuksuzluğa ve kanunun hiçe sayılmasına yol açmıştır.

Sadece İmam Hatip Okullarında bu incelemenin yapılması ve yine sadece İmam Hatip Okulları yönünden bir inceleme başlatılması, İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün eğitimin niteliği ve süreciyle ilgili bir derdinin olmadığının, yegâne hedefin İmam Hatip Okulları olduğunun, üstü örtük bir inanç düşmanlığının tezahürünün sergilendiğinin açık bir kanıtıdır.

İmam Hatip Okullarımızda öğrencilerimizi ve velilerimizi huzursuz etmenin ötesine geçmeyen, hukuksuz ve kanunsuz bu inceleme derhal durdurulmalı; Kırıkkale’de İmam Hatip camiasını tedirgin eden ve sorunlu bir zihniyetin ürünü olan bu muameleyi revâ gören tüm sorumlular hakkında gerekli işlemler ivedilikle tesis edilmelidir.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur .

Yasin PEKUZ

Kırıkkale Memur-Sen İl Temsilcisi

Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı

Kaynak: Haber Merkezi